İstanbul’daki Gizemli Işıklar ve UFO Sahtekarları

Birkaç gündür, İstanbul semalarında görülen ve yavaşça yeryüzüne doğru hareket ettiği izlenebilen parlak cisimlere ait bir video ortalıkta dolaşıyor. Her “tuzum var” diyene elinde salatalık turşusuyla koşturan basınımız da, sorgusuz sualsiz bunu haberleştiriyor.

Hiç uzatmadan bu görüntülerin ne olduğunu söyleyelim, çünkü bu tür konular üzerine uzun uzun konuşmak, boş laf salatası yapmak bir bilim platformuna yakışacak şeyler değil. Kaldı ki, görüntüde herhangi bir gizem de bulunmuyor. Ancak, bildiğiniz gibi Türkiye basınının önemli bir bölümü, bilimsel konularda yetkin mercilere danışma gereği duymadan, halk arasında “bodoslama” diye tabir edilen biçimde bu tür konulara atlayarak haberleştirir.

Bu videoda görülen objeler, askeri alanda, sivil kurtarma operasyonlarında, denizcilikte ve bazen de avcılıkta sık sık kullanılan paraşütlü aydınlatma fişekleridir. Kullanılacak yere göre, kırmızı, beyaz veya sarı aydınlatma sağlayan, veya sadece yer tespiti için kullanılan modelleri mevcuttur. Aşağıda bir paraşütlü aydınlatma fişeğine ait videoyu izleyebilirsiniz:

Buna rağmen, gökyüzünde uçan poşet görse, sokak lambasının fotoğrafı çekilse, hatta çocukların havaya attığı tabağın fotoğrafını gösterseniz hemen “hiçbir dünya teknolojisine uymuyor, analiz ettik, kesin UFO bu” diyen bir “UFO araştırma şeysi”, bunun da UFO, yani tanımlanamayan uçan cisim olduğuna karar vermiş.

Yüz yıldır kullandığımız bu kadar basit bir düzeneği dahi, Dünya dışı uygarlıklara veya gizemli konulara yoranlara Allahtan akıl fikir diliyor, sizlerin de böylesi sahtekarlıklara gülüp geçmenizi temenni ediyoruz.

Bilimle kalın…

Zafer Emecan
Bursa Ulu Camii Minberinde Güneş Sistemi Var Mı?

Bursa’da 1396-1400 yılları arasında yapılan Bursa Ulu Camii hakkında uzun zamandır basınımızda bazı haberler yapılıyor. Habere göre Ulu Cami’nin minberinde Güneş Sistemi ve Çift Yıldızların motifleri yer alıyormuş, hatta hatta çift yıldızlar, kuyruklu yıldızlar ve gökadalar da varmış. Haberler ilgimizi çekti ve biz de ele almaya karar verdik. (Haber)

Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu minber gerçek anlamıyla muhteşem bir sanat eseridir. Sanat tarihi açısından, Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin en önemli örneklerinden biri olarak gösterilir.

Hacı Abdülaziz oğlu Mehmed isimli bir sanatkar tarafından yapıldığı bilinen minber (çünkü sanatçı minber üzerine kendi ismini yazmıştır), ceviz ağacındandır ve “kündekâri” dediğimiz yöntemle inşa edilmiştir. Yani, minberin parçaları çivi veya yapıştırma ile değil, birbirine geçip bir arada tutunabilecek biçimde tasarlanmıştır.

ulucamiminberdetay
Caminin muhteşem kündekari minberindeki işlemelerin detaylı görünümü. Bu minber, tarihi olduğu kadar işçiliği ve sanat değeri açısından da eşsizdir. Öyle ki, minberin tek bir panelini bir sanat müzayedesinde satışa çıkarsanız, onlarca milyon dolara alıcı bulması kaçınılmazdır.

 

Evliya Çelebi bu minberi şöyle anlatır; “Üzerindeki çiçek resimleriyle yazılarını, cihan ressamları toplansa yapamazlar, örneği yoktur”. Bu cümle son derece doğrudur, çünkü Osmanlı’nın daha sonraki dönemlerinde bu kadar ince işlenmiş ve sanat değeri yüksek cami minberlerine son derece nadir rastlanır.

Bu konuyu ele alırken dikkatinizi bilime ve tarihimize verdiğimiz öneme çekmek istiyorum. Konuyu da haberde yazılan yazılar üzerinden ele alacağım. Haberin benzerlerini Google’da “Ulu Camii Güneş Sistemi” tarzında aramalar yaparak bulabilirsiniz. (Bknz.)

  • İddia: Güneş ve etrafında dönen gezegenlerin gerçek uzaklıklarına göre işlendiği tarihi minber, bugün dahi bilim dünyasının görevini net tespit edemediği çift yıldızlar hakkında da ipuçları veriyor. Yüzlerce parça ahşabın çivi kullanılmadan bir araya getirilmesiyle oluşturulan minber göz kamaştırıyor.

Gerçek uzaklıkların orantılı olduğu iddia edilmiş. Öyleyse biz kendi modelimizi oluşturup test edelim bakalım gerçek oranlarla nasıl bir Güneş Sistemi kurabiliyoruz.

Gerçek: Eğer Dünya’yı 1 cm’lik bir daire şeklinde çizseydik, Jüpiter’i 10 cm, Güneş’i 100 cm çizmemiz gerekirdi. (Hesabımız kolaylaşsın diye Dünya’nın yarıçapını 7000km kabul edip hesap yaptık) Bunlar sadece boyutlarının oranları. Şimdi de boyutlar böyle olduğunda aradaki mesafelerin ne olacağına bakalım. Küçültme oranımız 7.000 kilometreyi 1 santimetreye indirgemek. Yani 700.000.000 santimetreyi 1 santimetreye düşürdük. Bu oranla sadece Güneş Dünya arasındaki mesafe olan 150 milyon kilometreyi çizebilmek için yaklaşık 21.500 santimetre, yani 215 metreye ihtiyacımız olurdu. Bu yalnızca Dünya’nın konumu. Jüpiter için ise bu değer 1 kilometreyi buluyor. Yani eğer Dünya’yı 1 cm kabul edip bir gerçek oranlı model yapsaydık, Jüpiter caminin çok dışında bir yerlerde olmalıydı.

Güneş Sistemi’nin gerçek oranlı modelini görmek için şu harika siteyi ziyaret edebilirsiniz: http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html

Bir diğer kendini bilmezce yapılmış iddia ise “bilim dünyasının bugün dahi görevini net tespit edemediği çift yıldızlar hakkında ipuçları” vermesi. Belli ki bu cümleye kuran kişinin çift yıldızlar hakkında en ufak bir bilgisi yok. Bugün bilim dünyası çift yıldızlar hakkında minbere kazıyabileceğinizden çok daha fazlasını biliyor. Hatta minbere kurşun kalemle yazmaya başlasanız şu anki bilgilerimizi aktarmak için on binlerce minber gerekirdi. Çift yıldızlar öylesine geniş bir alandır ki, sadece bu konuda ansiklopediler dolusu bilgi yer alır. Üstelik astronomi konusunda kolay kolay Türkçe kitap bulunmamasına rağmen bu alanda kendi hocalarımızın dahi kitapları bulunuyor. Kozmik Anafor’da çift yıldızlar hakkında yazdığımız detaylı makaleler de yer alıyor: bkz 1, bkz 2, bkz 3, bkz 4

Çıkarım: İşin ilginç yanı ipuçlar verdiğini söyleyip, ne olduğunun açıklanamaması. Eğer bir şeyin ipucu olduğunu biliyorsanız ne olduğunu da bilirsiniz ya da en kötü ihtimalle bir fikriniz vardır değil mi? Eh nerede bu bilgi öyleyse, neyin ipucu bu bilgi?

ulucamiminberdetay8741
Minberde Güneş Sistemi’nin 9 gezegeni ve Güneş’in sembolize edildiği iddia ediliyor. Ancak, minber üzerinde başka kabartmalar da vardır ve iddiayı ortaya atanlar tarafından görmezden geliniyor.

 

  • İddia: Ulu Cami’nin minberi, Galileo’nin “Dünya dönüyor” dediği için engizisyon mahkemesince idama mahkum edildiği tarihten tam 230 yıl önce yapıldı. Minberdeki güneş sisteminin planını, Osmanlı’nın ilk şeyhülislamı büyük İslam alimi Molla Fenari Hazretlerinin tasvir edip ustaya verdiği tahmin ediliyor. Bursa’da kendi adını taşıyan semtte medfun bulunan Molla Fenari hazretlerinin el yazması bir astronomi kitabının İngiltere’de olduğu biliniyor.

Gerçek: Galileo idama mahkum edilip ölmemiştir. 1615 yılındaki engizisyon mahkemesinde söylediklerini inkar ederek kendini idam sehpasından kurtarmış, 1632 (230 yıl) yılında ikinci engizisyon mahkemesine çıkarak ömür boyu hapse sonrasında da ev hapsine mahkum edilmiş 1648 yılında da ölmüştür. Kaldı ki konunun Dünya’nın dönmesiyle yakından uzaktan ilgisi yoktur. Gezegenlerin varlığının bilinmesi o kadar eskiye dayanıyor ki tam olarak kim ilk keşfetmiş bunu bile bilmiyoruz. Çünkü Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilirler. Dolayısıyla milattan öncelerinden beri bu beş gezegenin varlığı biliniyordu. Çünkü yıldızlara kıyaslandığında çok farklı hareketleri vardı. Gökyüzünde başka bir gezinme hareketi yaptıkları için “gezginler” zamanla da gezegenler denilmiştir.

  • İddia: 1980 yılında Ulu Cami’nin minberindeki Güneş Sistemi’ni ilk fark eden emekli öğretmen Feyzi Ülgü, “Ulu Cami’nin içini dolaşırken minber dikkatimi çekti. Minberi incelemeye başladım. Cuma namazını kıldım, yine gözlemeye başladım. İkindi, akşam ve yatsı namazından sonra da incelemeye devam ettim. Biri yanıma geldi, ‘Camiyi kapatacağız’ dedi. Sanat tarihi öğretmenim bana çok önemli bir tavsiyesi vardı; ‘Geniş yüzeye yapılan ahşap süslemelerde simetri yoksa o yapıda mutlaka mesaj vardır’ derdi.
  • Ben minberin üzerinde inceleme yaparken gördüm ki simetri yok, hemen o öğretmenimin sözü aklıma geldi ve burada ne mesaj var diye araştırmaya başladım. Minberin doğu cephesine baktım. On tane küresel kabartma motifi var, bunlardan bir tanesinin çevresinde boyutları farklı dokuz tane küresel kabartma var. Ben eski bir fen öğretmeniyim, hemen aklıma güneş ve dokuz gezegen geldi. Daha sonra Ulu Cami’ye çok sık gelerek bunları dikkatlice inceledim. Bunları astronomi bilgileriyle karşılaştırdığımda bire bir büyüklük, uzaklık ve yakınlık ölçülerine uygun olarak yerleştirilmiş olduğunu belirledim. Güneş ve dokuz gezegen olduğunu gördüm” dedi.

Bahsedilen minber ve gezegen olduğu varsayılan işlemeler aşağıdaki fotoğrafta yer alıyor. Her ne kadar simetri ile mesaj ilişkisi mantıklı bir yaklaşım olsa da aksi de yanlış değildir. Sanat her zaman homojen veya simetrik olmak zorunda değildir. Ayrıca dikkatlice bakarsanız, işaretliler haricinde de motifler görebilirsiniz. Ancak bu diğer motifler (üstte yakın planlı fotoğrafını verdik) iddia sahipleri tarafından görmezden geliniyor. Yani görünen tamamen bir algıda seçicilik ve veya ilgi çekme amaçlı bir iddia gibi duruyor. Yine de, biz biraz daha bilimsel yaklaşıp neler bulacağımıza bakalım.

minber

Gerçek: Gezegenlerin boyutlarını bilip de sadece bu fotoğrafı gören birisi dahi bunların gerçek oranlar olmadığını anlayacaktır. Kaldı ki hatırlarsanız 10 cm kabul ettiğimiz Jüpiter’in Güneş ile arasındaki mesafe 1 kilometre kadar olmalıydı. Bırakın gerçek bir oran olmasını, daha gezegenler kendi aralarında bile orantılı değil.

Bu fotoğraftaki sıralama tamamen bir hayal gücünün ürünü olmaktan öteye gidemiyor. Ortada Uranüs’ten büyük bir Mars söz konusu, daha ne diyelim? (Gerçekte Uranüs Mars’tan 8 kat daha büyüktür)

Şunu bilmek ve kabul etmek gerekiyor ki; muazzam mesafelerin söz konusu olduğu Güneş Sistemi’ni bir kağıda, bir duvara, bir minbere gerçek uzaklık oranlarıyla işleyemezsiniz. Gezegenlerin büyüklük ve sıralamasını bir şekilde doğru verebilmeniz mümkündür ama, minber üzerine yapılan haberde görüyoruz ki zaten sıralama ve büyüklük oranları da yanlıştır.

Çıplak gözle gökyüzüne baktığımızda Satürn dahil olmak üzere 5 gezegeni görebiliriz. Uranüs ise 6 kadir parlaklığı ile insanoğlunun tam görme sınırına denk geldiği için 1781 yılına kadar keşfedilememiştir ki, bu tarih Galileo’nun ilk olarak Jüpiter’in uydularını gözlediği 1610 yılından 171 yıl sonradır. Teleskopla dahi keşfi bu kadar zaman almıştır. 1846 yılında ise son gezegenimiz olan Neptün keşfedilmiştir. Uranüs’ü keşfeden William Herschel, Neptün’ü keşfedenler ise Galle ile Le Verrier’dir. Plüton ise 1930 yılında Tombaugh tarafından keşfedilmiş, 1990’lı yıllarda ise Plüton gibi onlarca cüce gezegenin var olduğu ortaya çıkmıştır.

Çıkarım: Haberi uyduranlar öyle bir uydurmuşlar ki yazıda yüzyıllar önce bunların bilindiği ile ilgili bir övgüyü söz konusu edip, nasıl olup da bu bilginin gerçekten ortaya çıkmasının yüzyıllar sonra başkaları tarafından olabileceğini açıklama gayreti içerisine girmemişler.

Ayrıca haberde verilenin aksine diğer gezegenler tek bir düzlemdeyken Plüto başka düzlemde değildir. Sadece Plüto’nun yörünge düzleminin eğikliği biraz daha fazladır. Onu cüce gezegen sınıfına yerleştirmemize sebep olan başka faktörler var. (Bknz. Plüton İle Baş Başa)

Gezegenlerin yörünge eğiklikleri (ekliptiğe göre)
Gezegenlerin yörünge eğiklikleri (ekliptiğe göre)

 

  • İddia: “Bugün dahi bilim dünyasının görevini net tespit edemediği çift yıldızların detaylarını görmek mümkün. Çift yıldızlar galaksiler arasındaki dengeyi sağlayan sistemlerdir” diye konuştu.”

Gerçek: Hangi detayın göründüğünü yine merak etmekle kalıyoruz. Çift yıldızlar hakkında söylenen cümle ise tamamen saçmalık. Bizim Güneş’imizin aksine yıldızların çoğu çiftli sistemler halinde bulunur. Bırakın bunların devasa gökadalar arası etkileşim sağlamasını, çoğunlukla birbirlerini dahi zor etkilerler. Öyle ki çok nadiren birbirlerine yakın olup yapısal olarak etkileşirler.

Ek bir bilgi daha vermemiz gerekiyor. Minberi inşa eden ustaya bilgi verdiği söylenen Molla Fenari‘nin astronomi ile ilgili yazılarında Uranüs, Neptün ve Plüton hakkında hiçbir bilgi bulunmaz. Hatta, bu gezegenlerin varlığının olasılık dahilinde olduğu şüphe kaynaklı olarak dahi belirtilmez.

Sonuç

Varlığı, tarihi, işçiliği ve sanat değeri açısından başlı başına muhteşem bir değer olan Ulu Cami Minberi üzerinde hiçbir biçimde astronomik bir bilgi bulunmaz. Burada yer alan işlemeler Evliya Çelebi’nin de açık biçimde belirttiği gibi “çiçek motifleri“dir. Abartılı ve bazen gerçek üstü anlatımlarıyla ünlü olan Evliya Çelebi dahi “fezadaki seyyareler” ile ilgili tek bir kelime etmemiş iken, kündekâri çiçek desenlerini geçmiş insanların “sır bilgileri” üzerine yormak, tam anlamıyla işgüzarlıktır.

konyaalaeddinminber4
Konya Alaeddin Camii’nin kündekâri minberi. Bursa Ulu Cami’den yaklaşık 100 yıl önce inşa edilmiş olan bu minber, Selçuklu sanatının eşsiz bir örneğidir.

 

Ancak, Ulu Cami minberine atfedilen bu “gizemler” tek örnek değil. Dünya’nın birçok yerinde insanlar, eski uygarlıkların çizim ve işlemelerinde gökyüzüne ait sırlar saklı olduğunu dile getirmekten uzak durmuyorlar. Antik Mısır, Maya’lar ve İnkalar ile ilgili uydurulan birçok efsane, Piri Reis’in haritası üzerine anlatılan hikayeler de bu gizem sevdasının bir sonucu.

Ayrıca bu konuların ilgi çekiciliğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Piramitler hakkında uzaylı efsaneleri üretilmese, kim gidip çölün ortasındaki kocaman tekdüze bir yapıyı görmek ister? Maya’lar hakkında üretilen efsaneler olmasa, kim dağ başlarındaki tapınakları ziyaret edip milyonlarca dolarlık bir turizm sektörünü besler? Döneminde onlarca benzeri yapılmışken, üzerine efsaneler üretmezseniz kim Piri Reis’in haritasına ilgi gösterir?

Ve; Konya Alaeddin Camii’nin veya Divriği Ulu Camii’nin çok daha nadide sanat örnekleri içeren minberleri dururken, üzerine efsane üretmezseniz kim Bursa Ulu Cami’nin minberini görmeye gider?

Çok daha olağan açıklamalar dururken, olağanüstü açıklamaların peşinde olmak belki daha çekici geliyor olabilir. Ancak, bu geometrik şekillere bir anlam yüklenecekse; bu semboller niçin camiyi inşa ettiren Yıldırım Bayezid’in şehzadeleri, yahut hocaları, veya önemli dini isimleri işaret ediyor olmasın? Üzerinde “Mülk Allah’ındır” yazan bir minberin altındaki kabartmaların Bayezid’in fetihlerini simgelemesi, “bilinmeyen gezegenleri” simgelemesinden çok daha anlamlı olmaz mıydı?

Hazırlayan: Ögetay Kayalı
Düzenleyen: Zafer Emecan
Sahi, Bi Marduk Vardı Ne Oldu Ona?

Marduk (Nibiru); bilim insanlarının “olmaz öyle saçmalık” demelerine aldırmadan; “yok var valla, mayalar yazmış, onlar bizden çok ileriymiş, her şeyi biliyorlarmış” geyiklerine inanan ve bu boş inançlar yoluyla cebini dolduran simsarlara kananları hayal kırıklığına uğratmış bir uydurmaydı… Çok büyük iddialarla ortaya atılmıştı bu saçmalık:

—— ——
“Bir başka astronomi uzmanı eski toplumun, Babil’in kozmolojisine göreyse, güneş sistemimizde henüz bizim farkına varamadığımız bir “Onuncu Gezegen” vardır; son derece yoğun ve büyük kütleye sahip bu gezegene Sümerler “Nibiru” (Geçiş Gezegeni) demiş; Babil astronomlarıysa en büyük tanrıları Marduk’un adını vermişlerdir. Söz konusu gezegen, kuyrukluyıldızlara benzeyen eliptik yörüngesini 3600 yıl dolayında tamamlamaktadır ki bu rakam, Mezopotamya altmışlı matematiğinin de temelini oluşturmuştur.”
—— ——

İlk kez 2003 yılında Türkiye’de yayınlanan bir kitapla kamuoyunun gündemine taşınan ve basından sosyal medyaya kadar oldukça büyük bir kesimin dikkatini çekip ciddi ciddi varlığına yönelik argümanlar ortaya konulan bu gezegenin, 2007-2008 yılları arasında teleskopla görülebilecek kadar yakına geleceği, daha sonrasında ise giderek yakınlaşmasının çıplak gözle bile takip edilebileceği iddia ediliyordu. Üstelik bu iddiya inananlar arasında gazeteci ve televizyoncu ağır abiler/ablalar bile vardı. Bunlara göre Marduk gelecek, seller, depremler, yanardağ patlamaları ile Dünya sarsılacak, yer yerinden oynayacaktı… Üstelik ciddi ciddi bunun daha önce birçok kez olduğunu, yine olmasının “çok güzel” olacağını, uygarlığımızın yeniden şekilleneceğini iddia ediyorlardı.

Marduk
Taşa kazınmış her cismi uzaylıya, uzaya, bilinmeyen güçlere yoran sahtekarlar olduğu gibi, buna inanmaya hazır milyonlarca insan da var.

 

2008 yılı geçip de gezegen ortada görünmeyince, bu sefer de; “yörüngesi tam Güneş’in Dünya’ya göre arka tarafına denk geliyor, o yüzden görünmüyor” saçmalığı öne sürüldü.

Bilim insanları yine böyle bir şeyin olamayacağını söylediler ama nafile… Milyonlarca insan, Güneş’e karşı çekilen fotoğraflarda oluşan lens efektlerini Marduk gezegeni olarak görmeye ve üzerine efsaneler üretmeye devam ettiler.

planets2
Marduk (Nibiru) sahtekarları bilimsel görünümlü infografikler üretmekte de gecikmemişlerdi.

 

Kaldı ki işin içinde, Marduk büyüklüğünde ve düzenli olarak Merkür, Venüs, Mars ve Dünya’dan oluşan İç Güneş Sistemi’ne giren böylesi büyük bir gezegenin yörüngesel arızalar ve sapmalar oluşturacağı gerçeği vardı.

Eğer böyle bir gezegen her 30 küsür bin (veya 100 bin) yılda bir buralarda geçip gidiyorsa, Dünya’nın, Venüs’ün, Mars’ın yörüngesinde düzensizlikler olmalıydı. Oluşan bu düzensizliklerin “yeniden” normale dönmesi ve gezegenlerin tekrar kararlı yörüngelere dönmeleri ise onbinlerce, hatta yüzbinlerce yıl sürmeliydi.

Hele ki asteroid kuşağı üzerinde oluşacak bunun gibi bir etki, kuşaktaki asteroidleri onbinlerce yıl boyunca hallaç pamuğu gibi savurmalıydı. Geçmiş “Marduk geçişleri”nden kaynaklanan etkilerin bugün amatör astronomların bile ölçebileceği biçimde açıkca gözlemleniyor olması gerekirdi. Tabi, buna da kulak tıkamayı tercih etti Mardukseverler…

nibiru-and-arriving-anunnaki-lg
Uzaylı bekleyen “ışık ve sevgi dolu” bilge Güney Amerikalı Maya Rahibi çizimleri de oldukça havalı görünüyor.

 

2012 yılının ortaları geldiğinde ise Mardukseverler sessizliğe gömülmeye, aynı tarihe başka saçmalıklar ekleme gayretine bürünmeye başladılar. Foton kuşağı, aydınlanma çağı, galaktik hizalanma vs vs… Akıllarına o anda gelen neyse, 21 aralık 2012’ye yamadılar. Peki Marduk? O unutuldu…

Ama Marduk efsanesinden çok kişi ekmek yedi: Zecharia Sitchin, Immanuel Velikovsky, Alan Alford, Burak Eldem gibi yazarların konu hakkındaki kitapları Dünya genelinde milyonlarca, Türkiye’de ise yüzbinlerce satıldı. Yine her zaman olduğu gibi, hiçbir bilimsel temeli olmayan hayal ürünü fantastik hikayeler gerçekmiş gibi sunularak birilerinin para kazanmasına, birilerinin de boş inançlar peşinde koşmasına neden oldu, hepsi bu kadar…

Zafer Emecan
Roketle Yörüngeye Çıkmadan Dünya’nın Düz Olmadığını Nasıl Kanıtlarsınız?

İki bin yıllık inanış yanlış olabilir mi? Bizler aslında bir küre yerine bir diskin üzerinde mi yaşıyoruz? Düz Dünya Topluluğu’nda Dünya’nın düz olduğuna inanan biri, bunu bulmaya karar vermiş. “Deli” Mike Hughes, Dünya’nın düz olduğunu kendi gözleriyle görmek için kendi roketini yapmış.

Son 50 yıl boyunca, Dünya’nın uzaydan çekilen görüntülerini görebiliyoruz. Gezegenimizin aslında yuvarlak olduğuna inanmanız için görmeniz gereken kanıtların hepsi bunlar gibi görünüyor.

Fakat görüntülerin üzerinde ne kadar kolay şekilde oynama yapılabileceğinin farkında olmak ve internetteki komplo teorilerinin büyümesi, görünüşe göre Dünya’nın düz olduğuna yeniden inanılmasına yardımcı oldu. Bununla beraber, ondan ayrılmaya gerek duymadan bir kürenin üzerinde yaşadığımızı göstermek için uzun zamandır kullanılan bilim anlaşılamıyor.

Umarız Hughes iyidir, en azından teorisini kanıtlamaya çalışıyor. Belki de kanıtları, daha fazla insan sahiden kendi gözleriyle görürse, endişe verici olan bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Çocukların okulda basit deneyler gerçekleştirmesini sağlamak, iyi bir başlangıç noktası olacaktır.

Dünya’nın yuvarlak olduğuna karar verme konusunda en iyi belgelenmiş yöntemlerden biri, (bildiğimiz kadarıyla) ilk kez antik Yunanlar tarafından gerçekleştirilmişti.

Kendileri, farklı konumlardaki çubukların gölgelerini karşılaştırarak bunu başarmışlardı. Güneş, bir yerde doğrudan tepede olduğu zaman, oradaki çubuğun gölgesi olmuyordu. Aynı anda yaklaşık 800 kilometre kuzeydeki bir şehirde bulunan çubuğun ise gölgesi vardı.

Eğer Dünya düz ise, her iki çubuğun da aynı gölgeyi göstermesi (veya hiç göstermemesi) gerekiyor çünkü Güneş’e karşı aynı açıda bulunmaları gerekiyor. Antik Yunanlar gölgelerin farklı olduğunu, çünkü Dünya’nın eğimli olduğunu ve bu yüzden farklı açılardaki çubukların da öyle olduklarını bulmuşlardı. Ardından, bu açılardaki farkı kullanarak Dünya’nın çevresini hesapladılar. Buna, gerçek değerin yüzde 10’u içerisinde ulaşmayı başardılar; milattan önce yaklaşık 250 yılı için fena bir rakam değil.

Kürenin bir diğer kanıtı da, kuzey ve güney yarımküreler arasında geceleyin gökyüzünde görülen fark. Gördüğünüz şey tamamen farklı oluyor çünkü altınızdaki Dünya, farklı bir yöne doğru bakıyor. Eğer Dünya düz olsaydı, o zaman gördüğünüz şey aynı olurdu. Bu durum, her iki ülkede de sadece gece ve gündüzü karşılaştırarak da çok daha kolay bir şekilde yapılabilir.

Gezegenleri de gözlemleyebilirsiniz. Hepsi dönmektedir ve teleskopla birkaç günlüğüne izlemek, onların düz değil de küresel olduklarına dair daha net bir resim sunar. Çoğu gezegenin küresel olması, fakat Dünya’nın düz olması muhtemel değil gibi görünüyor.

Sahte bilim

Fakat bilim deneyleri hatalı şekilde gerçekleştirildiği zaman, zıt sonuç veriyor gibi görünebilirler. Eğer bunlar sosyal medyada paylaşılırsa, bu yanlış fikirler hızlı şekilde yayılabilir ve kimse de bunların kusurlarına değinmeyebilir.

Bedford Level deneyi, bu konuda bilinen bir örnektir. İlk olarak 1838 yılında yürütülmüş ve bir açıklama bulunmadan önce 30 yıldan fazla bir süre boyunca Dünya’nın düz olduğunu “kanıtlamak” için kullanılmıştır.

Bu deneyde, yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki bir kanalın iki ucunda da belirli bir yükseklikte bir işaretleyici yerleştiriliyor. Eğer Dünya yuvarlaksa, o zaman bir teleskop ile aynı anda bakıldığı zaman işaretlerden birinin daha alçakta görünmesi gerekiyor, çünkü daha uzakta duran işaretçi, Dünya’nın eğriliğiyle birlikte aşağıya inmeli.

Fakat işaretçilerin aynı yükseklikte olduğu bildirilmiş ve bu durum, Dünya’nın gerçekte düz olduğunu akla getirmiş. Çağdaş Düz Dünya kuramcıları, hâlâ bu deneye atıf yapıyor.

Fakat sorun şu ki, bu deneyde aradaki suyun üzerinde bulunan havanın optik etkisi hesaba katılmıyor. Hava, işaretçiden teleskoba seyahat eden ışığı büküyor veya “kırıyor” ve bu işaretçileri aynı yükseklikteymiş gibi gösteriyor.

Bu sorunun çözümü ise, kanalın uzunluğu boyunca birden fazla işaretçi kullanmak. Böyleyece bakıldığı zaman hepsi farklı yüksekliklerde görünüyor.

Belki bugün okullarda bile yapılabilecek en etkileyici deney, bir yüksek irtifa balonunda yukarıya kamera göndermek. Kamera görüntüleri, yeterince yüksek olan ve geniş açılı görüntü sağlayan bir noktadan, Dünya’nın eğimini görebildiğinizi gösterecek. Mike Hughes’ın roketi çalışırsa, o da bunu görecek.

Sonuç olarak, herhangi bir bilimsel uğraş için en iyi yöntem; internette tartışma yapmak değil. İnsanların bu kuramları kendileri test etmesi ve elde ettikleri sonuçları anlaması için, gereken araçların sağlanması olur.

Çeviren: Ozan Zaloğlu

Ian Whittaker, Okutman, Nottingham Trent Üniversitesi
The Conversation
Haarp, ABD ve Poseidon (Kozmik Bir Fantazi)

Haarp ile ilgili gerçekleri açıklamadan önce, birkaç bin yıl öncesine gidip yaşananlara göz atmakta fayda var: Poseidon, bildiğiniz gibi antik dönemlerde kimi insanların tapındığı deniz ve deprem tanrısıdır. “yeri sarsan” Poseidon diye bilinir, depremler yaratır, denizlere hükmeder, tsunamilerle cezalandırır insanları.

Fakat, gerçekte Poseidon’un bir tanrı değil de, “dünya dışı zeki varlık”lardan (uzaylı anlayacağınız) biri olduğu ve Dünya’da tanrı rolü keserek vur patlasın çal oynasın yaşadığı yönünde gizli tutulan tarihi kayıtlar ve metinler var. Fransız arkeolog Engraing de Taavetti‘nin ulaşıp yayınladığı bu kayıtlara göre, Poseidon’un gücü elindeki ışıklar saçan bir cihazdan geliyormuş. Ne zaman öfkelense, korkudan dehşete düşmüş antik Yunanlıların gözü önünde bu cihaz ışıklar saçmaya başlıyor, yer sallanıyor, denizler kabarıyormuş.

Tabi gerçekte, elindeki cihazın Poseidon’un göklerde gezinen aracının bir kumandası olduğu düşünülüyor. Bu araç da yüksek ihtimalle Poseidon’un yeryüzüne gelmekte kullandığı, uzay yolculuklarını gerçekleştirdiği gemisi. Aletten ışınlar çıkıp yer sallanmaya başladığında, dönemin metinlerinde bu aracın da gökyüzüne yükseldiğinden söz ediliyor.

İçkiye, eğlenceye düşkünlüğünü ile bilinen ahlaksız bir uzaylı olan Poseidon'un, eski Yunan'daki günleri zavallı insanları korkutarak ve büyük partiler düzenleyip çıplak çengi oynatarak geçiyordu...
İçkiye, eğlenceye düşkünlüğünü ile bilinen ahlaksız bir uzaylı olan Poseidon’un, eski Yunan’daki günleri zavallı insanları korkutarak ve büyük partiler düzenleyip çıplak çengi oynatarak geçiyordu…

 

Burada bir konuya dikkat çekmek lazım: Eski Yunanlılar’ın astronomide oldukça iyi oldukları, Dünya’nın yuvarlak olup Güneş çevresinde döndüğünden, yıldızların hareketlerini detaylı bir biçimde hesaplamaya kadar, o çağdaki ilkel teknoloji ile elde edilemeyecek birçok bilgiye sahip oldukları biliniyor. Bu da Poseidon benzeri uzaylı-tanrıların insanlara bu bilgileri verdiğinin açık bir kanıtı. Yoksa böylesi bilgilere sahip olmaları milattan önceki o yıllarda mümkün olamazdı.

Zurnanın zırt dediği yer HAARP Projesi ile Poseidon’un bağlantısı. Poseidon’un, Dünya’dan sıkılıp 2.000 yıl önce çekip gittiğinden ve tanrıcılık oynamayı bıraktığından beri birkaç defa daha gezegenimize gelip gittiği biliniyor. Pen State üniversitesinde nükleer fizik uzmanı olarak görev yapan Dr. Paul Edward Johansen‘ın sızdırdığı Nasa’nın gizli belgelerine göre, Poseidon’un gemisi ile birkaç kez temas gerçekleştirildiği, hatta Poseidon’un Dünyalıların teknolojik ilerlemesinden etkilenip, bazı kilit uzay teknolojilerinde yardım etmeyi kabul ettiği açıkca yazıyor.

Burada asıl önemli olan durum, zaten iyi niyetli olmayan Poseidon’un hava durumu ve depremleri kontrol ettiği teknolojinin temel ilkelerini ABD’ye vermiş olması. Aynı kaynaklara göre; Poseidon, ABD’nin dünyaya hakim olacak teknolojik gelişime ulaşmasını, güçlü fakat kendisine muhtaç bir müttefik haline gelmesini amaçlıyor.

Haarp gibi iklim ve deprem kontrolü sağlayabilen üstün bir teknolojinin, uzaylıların yardımı olmadan geliştirilmesi mümkün değil. Bu işte uzaylı parmağı olduğunu görmemek için çok saf biri olmak gerek.
Haarp gibi iklim ve deprem kontrolü sağlayabilen üstün bir teknolojinin, uzaylıların yardımı olmadan geliştirilmesi mümkün değil. Bu işte uzaylı parmağı olduğunu görmemek için çok saf biri olmak gerek.

 

Dünya üzerinde ABD’nin deprem ve fırtınalar yaratmakta kullandığı HAARP projesinin bir türlü düzgün çalıştırılamaması da, hem HAARP sisteminin oldukça “ilkel” bir prototip olmasından, hem de Poseidon’un verdiği eksik teknolojilerden kaynaklanıyor. tam randımanlı bir çalışma için her seferinde Poseidon’a ihtiyaç duyuyorlar.

Proje tamamlandığında, ABD ve birkaç küçük bölge haricinde, Dünya’nın tamamında büyük deprem ve tsunamiler oluşturarak insanların çoğu yok edilecek, kalanlar da ellerindeki her şeyi kaybetmiş ilkel toplumlar olarak yaşamaya devam edecekler. Deprem ve tsunamiler haricinde insanları “Dünya’ya zarar vermeden” yok etmenin yolu yok malesef. Atom bombası ve kimyasal silahlar hem doğaya, hem de diğer hayvanlara onarılması güç büyük zarar veriyorlar.

Bu yıkım sonrasında, ABD toplumu Dünya’nın tüm kaynaklarından faydalanacağı gibi, Poseidon önderliğinde galakside ciddiye alınabilecek bir güç olma yolunda büyük bir adım atılmış olacak. 

Peki Poseidon bu şeytani plan ve ABD ile müttefikliğinden ne elde edecek? Tabi ki, dışlanmış olduğu kendi toplumuna karşı yanında yer alacak bi güç. Böylece Poseidon, yeniden gezegenlere hakim olabilen güçlü bir kişilik haline dönüşebilecek.

(Görüldüğü gibi gerektiğinde gayet güzel komplo teorileri de uydurabiliyorum. Buraya kadar okuyanlar, hikayenin tamamını benim uydurduğumu, gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını, amacımın eğlenmek olduğunu bilsin. Haarp, iklim kontrolü, yapay depremler falan fanteziden ibaret saçmalıklar. Kanmayın böyle şeylere).

Zafer Emecan
UFO Gördüğünü Söyleyen Astronotlar Yalan Testinden Geçti Mi?

Gün geçmiyor Dünya medyası ve bizim ulusal basınımızda tık alması ve reklamdan bol para kazandırması kesin olan ilgi çekici bir haber yayınlanmasın. Evet, son birkaç gündür Ay’a giden NASA astronotlarının yalan testinden geçtiği ve UFO gördükleri konusunda doğruyu söyledikleri yazılıp çiziliyor.

NTV, Habertürk, Sözcü gibi gazetelerde yayınlanan haberde; Buzz Aldrin, Al Worden, Gordon Cooper ve Edgar Mitchell gibi 60’ların ilk yörünge ve Ay yolculuklarına katılan astronotların söylemleri dile getiriliyor. Ay’a ayak basan ikinci kişi olan Buzz Aldrin geçmişte: “Uzayda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük. L şeklindeydi. Bir şey gördüm ama mantıklı yanım bunu anlatamıyor” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Diğer astronotların bazıları da yine “birşeyler gördüklerini” dile getirmişlerdi.

Ancak, “yalan testinden geçtiği söylenen” astronotların bazıları artık hayatta değil. Pekii, bu yalan testi nasıl yapıldı?

Söz konusu olan test, aşina olduğunuz yalan makinasına bağlanarak gerçekleştirilen bir test değil. Astronotların açıklamalarını içeren ses kayıtları nasıl olduğu söylenmeyen “çok özel bir teknikle” analiz edilmiş ve bunun sonucunda yalan söylemedikleri ortaya çıkmış.

Yalan makinalarının herhangi bir güvenilirliği yoktur. Verdikleri sonuçlar tutarsızdır ve çok kolay manuple edilebilirler (Fotoğraf Telif: TRISTAR PICTURES/COURTESY EVERETT COLLECTION).

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, yalan makinaları güvenilir cihazlar değildir ve her ne kadar adalet sistemi içinde kendine kullanım alanı bulsa da, bu makinalardan elde edilen sonuçlar hiçbir biçimde delil niteliği taşımıyorlar. Yani, Dünya’nın hiçbir ülkesinde yalan makinasına bağlayıp sorgulayarak kimseyi suçlu veya suçsuz ilan edemezsiniz. Hatta bu sonuç; “ek delil, yan delil veya düşük düzeyli de olsa şüpheli delil” olarak bile kullanılmaz.

Yapıldığı söylenen “ses analizi” zaten bir kanıt olarak geçerli kabul edilmeyen yalan makinası testinden bile çok daha geçersiz bir yöntem. Bu yöntemle elde edilen sonuçlar ancak gazeteler ve belgeseller için “ilginç konu” açığını kapatmak ve reyting almak için kullanılabilir.

Bunun yanında evet, astronotların, kozmonotların, taykonotların birçoğu (hatta şu an uzay istasyonunda görev yapanlar bile) tanımlayamadıkları şeyler görürler.

Uzay boşluğunda Güneş’ten ve yıldızlararası ortamdan gelen yüklü parçacıklara sürekli maruz kalırsınız. Bu parçacıklar görme sinirlerimize veya beynimizin görme ile ilgili olan bölümüne denk geldiklerinde, astronotlar ani ışık parlamaları veya kayan ışık noktacıkları görebiliyorlar. Bu etkinin oluşması için illa ki uzay boşluğuna bakıyor olmanız gerekmez. Uzay aracının içinde başınız önde yere bakıyorken veya gözleriniz kapalıyken de söz konusu ışık parlamaları veya kayan ışık noktaları görürsünüz.

Uzayda görev yapan astronotlar aralıksız olarak elektrik yüklü parçacıkların (yüksek enerjili elektronlar, atom çekirdekleri vs) yağmuru altındadır.

Uzay aracınızın radyasyon kalkanları ne kadar güçlüyse, bu halüsinasyonun görülme oranı azalır. Uzay boşluğunda uzay yürüyüşü yaparken sadece uzay elbisesinin koruması altında iseniz daha fazla görürsünüz. Ancak, illa ki göreceğiniz anlamına gelmez, çünkü bu parçacıklar her zaman sinir sisteminize isabet etmeyebilir. Örneğin yanınızdaki arkadaşınız ani bir parlama görür ama size parçacık isabet etmemişse siz görmezsiniz.

Burada ek bir detayı söyleyelim: “Birşey gördüm” açıklamasını yapan Buzz Aldrin, konuşmasının devamında bunun bir UFO, yani Dünya dışı uygarlığa ait bir araç olmadığını da belirmişti. Ancak, konuşmasının sadece bu bölümü alıntılanıyor ve basın manüplasyonu için kullanılıyor. Yani, şu ana kadar hiçbir astronot, kozmonot veya taykonot Dünya dışı varlık, UFO, uçan daire vs gördüğü iddiasında değil ve böyle bir açıklama yapmadı.

Son olarak şunu belirtelim ki, astronotlar dahil hiçbir bilim insanı evrende yalnız olduğumuz görüşünde değil. Bizler, evrende yaşamın, hatta zeki yaşamın yaygın olması gerektiğini düşünüyor ve kabul ediyoruz. Buna rağmen, şu ana kadar Dünya dışı yaşamın varlığına dair hiçbir bilimsel kanıta ulaşamadık.

Tüm ülkelerde yer alan amatör ve profesyonel, yüzbinlerce astronom aralıksız 7 gün 24 saat gökyüzünü gözlemliyor, fotoğraflıyor, inceliyor. Var olması muhtemel Dünya dışı uygarlıkları keşfedebilmek için birbirimizle yarışıyoruz. Yine de, şu ana kadar amatör veya profesyonel hiçbir astronom UFO varlığına yönelik bir kanıta veya gözleme ulaşamadı.

Zafer Emecan
Askerde “Dünya Düzdür” Derseniz Ne Olur?

Üstte gördüğünüz şeyin adı “Fırtına Obüsü“dür. Türkiye’de bir kısmı yerli olarak üretilen; 40 km menzile sahip bir kundağı motorlu toptur. Doğru hesaplarla ateşlenirse, 35-40 km ötedeki bir hedefi çok az hata payıyla vurursunuz.

Ordularda top atışları sırasında (bilgisayarlı veya mekanik, eski – yeni tüm toplar için) silahı kullanan uzman nişancı, hesabını şu değişkenlere göre yapar:

1) Menzile göre barut hakkı.
2) Menzile göre top namlusunun yerle yaptığı açı.
3) Menzil içerisindeki hava durumu (hava basıncı, hava sıcaklığı, rüzgar, yağmur vs).
4) Yivli merminin kendi çevresindeki dönüşünün, yol boyunca yaratacağı sapma.
5) Yeryüzünde bulunduğunuz ENLEM.
6) Dünya’nın bulunduğunuz enleme göre çizgisel DÖNÜŞ HIZI.
7) Atış menzili boyunca Dünya’nın YUVARLAKLIĞINDAN kaynaklanan eğimi.
8) DÜNYA’NIN DÖNÜŞ YÖNÜNE göre, atışı yaptığınız yön.

5, 6, 7 ve 8’inci maddeler Dünya’nın yuvarlaklığını baz alır. Yani, Düz Dünya, Dünya Düzdür gibi bir saçmalığa inanarak topu ateşlerseniz, hedefinizi vuramaz, atış yaptığınız menzile göre yüzlerce metre, hatta birkaç km uzağını hedefleyip ıskalarsanız.

Askerde, komutanınıza “Dünya zaten düz, boşuna bu hesapları yapmayalım” der ve ısrar ederseniz; ihtimalle dayak yersiniz. En iyimser ihtimalle ise, görevden alınıp hücrede birkaç ay yatarak aklınız başınıza getirilir. Dünya’nın herhangi bir ülkesinde, bir topçu birliğinde görev yapan her asker için durum budur.

Dünya yuvarlaktır, küre şeklindedir ve kendi çevresinde döner.

Düz derseniz, bir savaş esnasında top bataryanız ile düşmanı vuramazsınız. Ve zaten siz Dünya’nın yuvarlak olduğuna ikna olana kadar, düşman topçuları arasındaki daha akıllı biri o yuvarlaklığı hesaba katarak sizi çoktan Valhalla‘ya postalamış olur.

Zafer Emecan
Uçan Kaşık

Mars Yüzeyinde Süzülen Kaşık

Bu yazıyı, ilk olarak 5 Eylül 2015 tarihinde yayınlamıştık. Aradan epeyce zaman geçti ama, bulduğu yalan yanlış her şeye atlayıp hit alma peşinde koşan ana akım medyamız yeniden “Mars’ta bulunan kaşık” ve benzeri haberleri ısıtıp önümüze koymaya devam ediyor…

NASA’nın Curiosity uzay aracı tarafından Mars’ta çekilen üstte gördüğünüz fotoğrafta görülen sözde ”havada süzülen kaşık”, bugünlerde sosyal medya ve basında çokça konuşulmaya başladı. Ancak bilim insanlarına göre, aslında bu şekli uzun süre devam eden soğuk Mars rüzgarları oluşturmuş.

Curiosity uzay aracı tarafından görüntülenen kaşık şeklindeki esrarengiz kaya, Curiosity’nin Mars’taki 1,089’uncu gününde fotoğraflandı ve ilerleyen günlerde de internette yayıldı. 

Curiosity’nin çektiği fotoğrafta kaşık olduğu ileri sürülen alanın büyütülmüş hali.

Fotoğrafta kaya yüzeyinden çıkan çubuk benzeri bir yapının sonunda, tıpkı bir kaşıkta olduğu üzere yuvarlak bir şeklin oluştuğu görülüyor. Yapının hemen altında oluşturduğu gölgesinde ise aynı kaşık şekli görülebiliyor.

Ne yazık ki NASA’ya göre, fotoğrafta görülen ”kaşık” Marslılardan veya Marslıların mutfağından bir kalıntı değil. Tıpkı Mars’ta görülen diğer göz yanılmalarında olduğu gibi bu kaşık benzeri tuhaf yapı da garip bir şekle bürünmüş sıradan bir taş parçası.

Ayrıca NASA yetkilileri bu fotoğrafın açıklama bölümüne şu notu düşmüşler: ”Kaşık yok (There is no spoon -Matrix). Bu ilginç yapı rüzgarlar sayesinde şekil almış bir kaya.”

Marts'ta uyluk kemiği
Marts’ta uyluk kemiği benzeri taşlar

Mars’ta görülen tuhaf yapılar yalnızca ”havada süzülen kaşık” ile sınırlı değil. Mars’ta görülen esrarengiz şekillerin hikayesi NASA’nın Viking 1 uydusundan alınan fotoğrafta görülen ”Mars’taki Yüz’‘e kadar dayanıyor.

Mars’taki Yüz’den sonra NASA’nın gönderdiği birçok fotoğrafın herkes tarafından incelenmesiyle Mars’ta fare, kemik, kadın, çörek, yengeç, hatta uzaylı savaşçı gibi ilginç şekillerin görüldüğü iddia edildi. Ancak bugüne kadar her bir şekli Mars’taki kayaların oluşturduğu kanıtlandı.

Gerçekte olmayan şekil ve desenleri görmeye ”pareidolia” adı veriliyor. Yani Mars’ta görülen ”havada süzülen kaşık” benzeri tüm esrarengiz şekiller aslında insan gözünün ve beyninin birlikte oynadığı bir optik oyundan ibaret. Bu tür optik ilüzyonlara Dünya’da da günlük hayatımız sırasında sıkça rastlıyoruz. 

Özellikle fotoğrafların 2 boyutlu doğası, bu örnekteki gibi optik ilüzyonların sıkça yaşanmasına neden olur.
Özellikle fotoğrafların 2 boyutlu doğası, bu örnekteki gibi optik ilüzyonların sıkça yaşanmasına neden olur.

NASA’nın Curiosity uzay aracı Ağustos 2012’de Mars’a iniş yaptı ve şu an Curiosity Mars üzerinde 5.000’inci gününü tamamladı. Aynı zamanda Curiosity, Gale Krateri’nin içinde bulunan ve ”Stimson” olarak adlandırılan kaya yapısı hakkında çalışmalar yürütüyor. Curiosity’nin Mars üzerindeki yolculuğunu anlık olarak izleyip bilgi almak için bu linkten ulaşacağınız bağlantıyı kullanabilirsiniz. 

Kemal Cihat Toprakçı

Kaynak: Space
İlkokul Öğrencilerinden UFO’cuları Alteden Test

UFO‘lara ait olduğu iddia edilen görüntülerin medyaya servis edilmeden önce ne kadar analiz edildiğini hiç merak ettiniz mi? Bu fotoğraflar acaba gerçekten analiz ediliyor mu?

Daha vahimini soralım: Piknik tabaklarıyla yapılan uçan daireler, UFO uzmanlarını alt edip sınavı geçebilir mi? Bu soruların yanıtını bulmak için basit bir “test” yaptık. Ama önce UFO neymiş bir bakalım.

UFO, İngilizcesi Unidentified Flying Object olan kelimelerin baş harfleri alınarak oluşturulmuş kısaltmadan oluşuyor.  Yani  “Tanımlanamayan Uçan Nesne” (TUN). Bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle Dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne olarak da tarif edilebilir. (Burada çok ciddi bir mantık hatası vardır. Eğer bir şeyin ne olduğunu tanımlayamamış ve bilmiyorsanız ona bir şey diyemezsiniz.)

Bir çocuğun elinden kaçan uçan balonu düşünün. Birkaç kilometre uzaktan balonu gören gözlemci bunu UFO olarak tanımlayabilir. Hatta bunlar meteoroloji balonları, uçaklar, ender gözlenen hava olayları, son zamanlarda revaçta olan multikopterler hatta Venüs gezegeni gibi herhangi bir gök cismi olabilir.

Etkinliğimize dönecek olursak:

İki piknik tabağını birbirine tel zımbayla zımbalayıp uçan daire yaptık . Sonra havaya atıp yüze yakın sayıda fotoğrafını çektik. Bunlardan en iyi olanlarından beş tanesini seçtik.

UFO Tokat
Ünlü UFO uzmanı “kurumun” kesinlikle dünya dışı olarak niteleyip onayladığı tabak fotoğraflarımız.

Bilime değer veren, bizim medyada sıkça boy gösteren ve UFO gerçekliği konusunda engin bilgisini seyircilerden esirgemeyen bir web sitesi sahibinin, bu fotoğrafı analiz edebileceğine karar kıldık.

Fotoğrafın altına şu notu düştük:

Bu fotoğrafı okul bahçesinde öğrencilerim çekti. Fotoğraftaki cisim nedirAnaliz edebilir misiniz?

Bu eleştirilebilir belki ama gerçek şu ki fotoğraflar gerçekti, öğrencilerim çekmişti ve okul bahçesinde çekilmişti.

ufotesti_2
Ufolog ve uzman olduğu iddiasındaki kişilerin foyasını iki tabağı havaya fırlatıp fotoğraflayarak ortaya çıkaran genç bilim insanları.

Bu fotoğrafların nerede, hangi zamanda, nasıl bir kamerayla çekildiği gibi sorular içeren bir mail aldık. Yanıtlayıp gönderdik.

Ve sonuç: Birkaç saat sonra bizim tabaklar internette dolaşmaya başlamıştı. Birkaç hafta sonra arama motorlarının görseller kısmında “tokat ufo” kelimelerini aratınca gördük ki, tabakların ünü ülke sınırlarını aşmıştı.

Bu fotoğraflar hala daha ufocuların bazı sitelerinde duruyor: http://www.ufocasebook.com/2010/tokat.html

NOT : Bu etkinlik, işine geldiğinde bilimin verilerini kullanan ama işine gelmediğinde de bilime çamur atan, bilim yoksunu şarlatanlara ve bunlara reyting uğruna çanak tutan medyaya ithaf edilmiştir… Uzman olarak lanse edilen kişilerin ne kadar güvenilir (!) oldukları ile ilgili şu yazımızı da okuyabilirsiniz.

Hazırlayan: Ali Çağlar

Referanslar
http://www.alicaglar.net
http://siriusufo.org/tokatin-kemalpasa-ilcesinde-ufo/ (İlk olarak 2010’da yayınlanan bu yazımızdan sonra link silindi)
Uzaylılar İçin Saldırı Taktikleri

1950’lerden beri Hollywood, bizi kendi tarzında uzaylılar tarafından istila edilmemize çok güzel alıştırdı. Unutmaya çalıştığımız Skyline ve zihinlerimize kazınan Alien gibi birçok yapıtla, hepimiz iyi ya da kötü etkilendik.

Şimdi kendimize şu soruyu sorma vaktimiz geldi: ”Nasıl oluyor da milyonlarca ışık yılı öteden gelip, son teknoloji silahlarıyla saldırdıktan sonra bir avuç genç primat türüne yeniliyorlar?” Gezegenimiz ve kaynaklarımız için gelen dünya dışı türlere birkaç öneride bulunalım.

1-VÜCUDUNUZU KORUYUN

Sen solucan deliklerinde sörf yapabilen, görünmez kalkanları olan ve mikrodalga yükselticilerle insanları kıyafetleri içinde buharlaştırma gücüne sahip intergalaktik bir savaşçı medeniyetsin. Bu, rütin prosedürleri es geçebileceğin anlamına gelmez.

Herkes haklı olarak “Signs” filmini eleştiriyor. Çünkü filmdeki organizmaların su ile temas etmesi, dokularında yüksek hasara yol açıyordu. Galaksiler arası yolculuk yapabilecek ve görünmez olabilecek teknolojiye sahipsin ama pantolon giyemiyorsun! Onu bırak, “yağmurluk” denilen şeyden dahi haberin yok.

Signs-horror-movies-7116185-800-440
İşgale geldikleri gezegende yalın ayak başı kabak dolaşan, üzerine bardakla su serptiğinizde bağıra çağıra ölen dangalak bir uzaylı.

Nasıl olur da bir medeniyetin evrimi bunu es geçer? Bu durum, insanların %70’i asit olan ve arada sülfürik asit yağmurları yağan bir gezegendeki canlılara, tamamen çıplak biçimde yakın dövüş temelli saldırmasına benziyor.

Dünyalar Savaşı‘ndaki biraz daha iyiydi. En azından su, ateş, kurşun, tanksavar, hatta nükleer bomba geçirmez elektromanyetik kalkanları vardı. İnsanlar da umutsuzca karşı saldırıya devam ediyorlardı. Peki Tripodlar bunu kutlamak için ne yaptı? Etrafta anadan üryan çırılçıplak dolaşıp, buldukları her şeyi ağızlarına attılar. Ertesi gün de hepsi hastalanıp öldü. Acaba bu türler nasıl her şeyin yenmemesini gerektiğini anlamadan evrimleşti?

2-GÖZLEM YAPIN

Dünyalar Savaşı’nda Tripodlar milyonlarca yıldır gömülüydüler. Varsayalım ki insanlar milyonlarca yıl yoktular. Peki o sırada plan yaparken, gezegenin mikroorganizmalarının patojen olduğunu anlamadınız mı? Ya da Signs filmindeki gibi binlerce ışık yılı öteden gelirken gezegenin %70’nin sizin için toksik olduğunu ancak yolda mı farkettiniz? Dahası Battleship‘teki gibi 12 saat Güneş ışığı alan bir gezegene saldırırken hiç mi önlem almadınız?

Battleship-35
Battleship’te uzaylılar kıyafet giymeyi öğrenmiş, hatta zırlı kıyafetler tasarlamışlar ama, güneş gözlüklerini çıkardığınızda kör oluyorlar. Çıkmayan güneş gözlüğü yapmayı hala öğrenememişler…

Biz insanlar bırakın kendi türümüzü göndermeyi, robot sonda göndereceğimiz zaman bile gezegenin/uydunun analizini son noktaya kadar yaptıktan sonra en üst seviyede önlem alıyoruz. En azından Independence Day‘de uzun zamandır gezegenimizi inceliyorlar, canlılar üzerinde deney yapıyorlar ve araştırma amaçlı gemi gönderiyorlardı. Kozmik amatörlerin öğrenmesi gereken çok şey var sanırım.

3-İLK ÖNCE AMERİKA’YA SALDIRMAYIN

Bildiğiniz gibi her istila ilk önce Amerika’dan başlar (District 9 bir istila filmi değil). Ama istilanıza Amerika’da başlayıp birkaç ünlü binayı patlatmanıza gerek yok. Evet, bir Hollywood senaryo yazarı iseniz Dünya’nın en güçlü ülkelerinden birini haritadan sildikten sonra geriye pek bir şey kalmayacağını düşünebilirisiniz, hem de tam bir görsel şölen olur.

Ancak gerçekte bu, bir soyguncuya saldırırken ilk önce bıçağına yumruk atmaya benzer. Hayır, ilk önce düşmanı etkisiz hale getirmeniz gerekir.

Independence-Day
Beyaz Saray’ı ve bir iki gökdeleni patlatarak savaş kazanacağını zanneden milyar nüfüslu bir uzaylı uygarlık tanıdık Independence Day filminde.

İnsan türünün askeri kanyağı petroldür. Ayrıca Kobalt, Mangan, Krom ve Plütonyum da önemlidir. Bu kaynaklar çoğunlukla Ortadoğu ve Afrika’dadır. Öncü bir grup ile büyük petrol rezervleri, madenler, önemli boru hatları ve büyük fabrikaları yok ettikten sonra gezegeni terk edip sadece birkaç ay bekleyin.

Uçak yakıtları, bilgisayarlar ve füzeler etkisiz hale gelecektir. Daha sonra geri döndüğünüzde özgürlük heykeli çoktan kendiliğinden yıkılmış bile olabilir. Tabi istilacı medeniyetin kendine özgü centilmen, etik savaş kanunları yoksa, bu taktikler son derece etkili olurdu.

4-KARŞI SALDIRI İÇİN BEKLEMEYİN

Hollywood’un istila filmleri basit bir formatta işler. Dünya dışı canlılar beklenmedik bir zamanda saldırıp üstünlüğü kazanır. İnsanlar korku içinde kaçışır, ana karakterler hayal kırıklığına uğrar ve umutlar tükenir. Daha sonra düşman karşı saldırı için bekler.

battle-los-angeles-1
Ortalığı yakıp yıktıktan sonra neyi beklersiniz ki? Amerikalıların destek güçler çağırıp toparlanmasını mı?

Oysa sıradan bir savaşta, üstünlüğü kazandıktan sonra düşmanın tekrar savunmasını toplamasına ve plan yapmasına izin verilmemeye çalışılır. Buradan iki sonuç çıkarabiliriz: Ya dünya dışı düşmanların aşırı etik kuralları var ya da nasıl istila edilmesi gerektiğini bilmiyorlar.

5-DESTEK ÇAĞIRIN

Diyelim ki insanlar, Independece Day, War of the Worlds, The Day the Earth Stood Still ve hatta Mars Attacks’teki gibi zayıf noktanızı keşfetti. Savaşta büyük kayıplar veriyorsunuz. Geri çekilmek için de çok uzun yoldan geldiniz. Zayıf noktanızın keşfedildiğini bildiğiniz halde savaşın ikinci defaya sarkmasını istemiyorsunuz. Biz galaktik ekonomik finansın durumunu bilmiyoruz ama yapmanız gereken ilk şey destek çağırmaktır.

6-KAYNAKLARI GÖZDEN GEÇİRİN

Doğal olarak bir saldırıya geçmeden önce, gerçekten kazançlar buna değer mi diye düşünmek lazım. Genelde uzaylıların bize neden saldırdığını bilmiyoruz. The Day the Earth Stood Still‘deki gibi haklı olarak gezegenimizi bizden kurtarmak için ya da Skyline‘daki gibi herhangi bir nedenden dolayı beyinlerimize ihtiyaç duydukları için olabilir. Ama genelde Battle: Los Angeles ve Independence Day gibi kaynaklarımıza ihtiyaçları oldukları için saldırıyorlar.

enceladusstripes_cassini
Tümüyle sudan oluşan Enceladus gibi buz yapılı uydular dururken, Dünya’nın dandik suyuyla ne işiniz olur ki?

Eğer güneş sistemleri arası seyahat teknolojisine sahipseniz, kaynakları için Dünya’ya saldırmanın çok da anlamı yok. Asteroid Madenciliğinde yüksek miktarda kaynağa erişebilirsiniz. Onun dışında sadece bizim güneş sistemimizde karşı saldırıya geçmeyecek 7 gezegen daha (üzgünüm Plüton) var. Gezegenlerin de birden fazla doğal uyduları var. Ancak diyelim ki sıvı su gibi özel kaynaklara ihtiyacınız var.

Evet, bu konuda gezegenimiz çok özel ama güneş sistemi dışında ”Goldilocks Gezegenleri” diye nitelendirdiğimiz (Kepler-22b ve Kepler-186f gibi) sıvı suyu barındırabilecek potansiyelde birçok ötegezegen var. Hatta biraz daha zahmete girerseniz, güle oynaya suyunu toplayabileceğiniz Europa, Enceladus gibi tümüyle buzdan yapılmış uydular var. Gidin suyu oradan alın, manyak mısınız onca savaş masrafına giriyorsunuz?

Filmlerdeki savaşlar genelde kendi türümüzü örnek alarak ürettiğimiz senaryolardır (Bkz.Avatar). Kendi gezegenimizde jeolojik kaynaklar için savaşıyoruz. Bu yüzden üst düzey bir canlı türünün bu konuda nasıl davranabileceğini kestiremeyiz.

Hazırlayan: Pedram Türkoğlu (Bilimkurgu Kulübü)

Not: En üstteki fotoğraf, “Space Girl” adıyla webisode şeklinde yayınlanan bir mini diziye aittir. Dizide kahramanımız “Space Girl”, uzaylı yaratıklarla savaşarak her seferinde Dünya’yı kurtarır. 
Türkiye-İran Sınırındaki Meteor Çukuru Gerçek Mi?

Doğu Anadolu görevim nedeniyle Doğubeyazıt’a yerleşirken en çok heyecan duyduğum şeylerden biri, Gürbulak Sınır Kapısı’nın hemen yanındaki büyük meteor çukuru idi.

Bölgede pek çok günübirlik tur var. Bu turlar uygun mevsimlerde turistlere bu meteor çukurlarını da gezdiriyor. Benim gittiğim dönem tur dönemi değildi. Yaz aylarını beklemektense, bir arabaya atlayıp meteor çukurunu görmeye gittim.

Gürbulak sınır kapısına varmadan hemen önce sola sapan toprak bir yol var. O yoldan devam edip jandarma kontrol noktasını geçince meteor çukuruna geliyorsunuz.

Ben de büyük bir heyecanla meteor çukuruna vardım. Fakat ilk gördüğümde tüm heyecanım yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı. Daha önce fotoğraflar haricinde bir meteor çukuru görmemiştim. Lakin gördüğüm çukur karşısında sağduyum hemen harekete geçti.

ABD Arizona’daki dev boyutlu Barringer meteor krateri.

Öncelikle bu çukur fazla derindi. Bu bölge, efsaneleriyle ünlü. Buradaki insanlara bir toprak parçası verin ve size bu biçimsiz şeyden elli ayrı öykü çıkarsınlar. Bu kadar derin ve büyük bir çukur oluşturacak bir meteorun bu bölgede inanılmaz öykülere sebep olmalası gerekirdi fakat, kulağıma böyle bir hikaye hiç gelmemişti. Yarı eğlenerek yarı inanarak anlattıkları kadim öyküleri var. Bu kadar büyük bir olayla ilgili ise hiç söz yok. Sadece adı var, orada işte, meteor çukuru.

Şüphelenmeme neden olan ikinci durum meteor çukurunun çok dik olmasıydı. Evet, bir meteor çukurunu daha önce görmemiş olabilirdim ama, Arizona’daki meteor çukurunun fotoğrafına bir yerlerde rastlamıştım. Bu nedenle çok daha yayvan bir çanak görmeyi bekliyordum, kuyu benzeri bir çukur değil!

Bu şüphelerim nedeniyle internette kısa bir araştırma yaptım ve gerçekten de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Prof. Dr. Orhan Deniz‘in bu konuyla ilgili bir çalışması olduğunu gördüm. Tabi her ortalama Türk vatandaşı gibi medyada yazanlara inanmayıp Orhan Deniz Hoca’yı aradım. Orhan Deniz hocamız da büyük bir mütevazılıkla sorularımı cevapladı. Böylece doğrulamış oldum. Evet, gördüğüm şey bir meteor çukuru değildi.

Böylesi dik yamaçlara sahip bir meteor çukuru olamaz (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Çalışmanın söylediği şu: Göktaşları yeryüzüne çarptığında oluşan krater çevresinde deformasyon oluşur. Türkiye-İran sınırı üzerinde Gürbulak sınır kapısı civarında meteor çukuru olarak adlandırılan bu çukurda böyle bir deformasyon yok. Çukurun iç kısmı 90 dereceye yaklaşık bir diklik oluşturmuş durumda. Dünyadaki örneklerine baktığımızda hiçbir meteor çukurunda böylesi bir oluşuma rastlamıyoruz. Orhan Deniz Hoca’nın yaptığı çalışmalar sonrası buranın bir meteor çukuru olmadığı anlaşılmış.

Peki burada meteor çukuru olarak adlandırılan çukur ne? Bunun da cevabını aldım: Buradaki çukur, meteor çarpmasıyla oluşan çukurdan çok, karstik kayaçların erimesiyle oluşan bir obrukmuş. Bölgede zemine sızan sular karstik kayaçları eritip yer altında boşluk oluşturunca tavan çöküp böyle düzgün dairesel çukurlar oluşturmaktaymış. Üstelik bölgede, konumları nedeniyle popüler olmayan, benzer özellikte iki çukur daha varmış.

Evet, burada bir meteor çukuru yok, ama şehrin iki kilometre dışına çıktığınızda gökyüzü çok berrak. Takımyıldızlarını her gece, Samanyolu’nu nemsiz gecelerde görebilirsiniz. Ayrıca insanı şaşırtacak kadar güzel bir coğrafyada yaşayan bu hayal gücü geniş insanlarla tanışın. Hikayelerini dinleyin. Meteor çukuruna da gidin, görün. Ama onun meteor çukuru olmadığını bilerek tabii ki…

Hilal Bulut
Yoğunlaşma İzleri (Chemtrails Saçmalığı)

Herkesin dikkatini çekmiştir; bazen çok yükseklerden geçen bir uçağın, ardında upuzun beyaz bir iz bıraktığını görmüşsünüzdür. İşte bu beyaz uzun izlere “yoğunlaşma izi” adı veriliyor ve bazı aklı havada gezen paranoyaklar tarafından chemtrails olarak adlandırılıyor.

Bildiğiniz gibi, yeryüzünden yükseldikçe atmosferde hava sıcaklığı düşmeye başlar. Uçakların uçtuğu 6-10 km civarı yükseklikte sıcaklık -20 ila -40 santigrat derece arasındadır. Bu izler, 7-8 km ve daha yüksekte uçan uçağın egzosundan çıkan “sıcak” ve yoğun hava içindeki su buharının, o yükseklikteki çok soğuk hava ile karşılaştığında büyük bir hızla donup kristalleşmesiyle oluşur.

Bölgedeki hava çoğunlukla sakin olduğu için, bu izler uzun süre kaybolmadan kalarak uçakların arkasında kilometrelerce uzunlukta buz kristallerinden oluşan bir kuyruk oluşumuna sebep olur. Bazen de oluşan hava akımlarıyla, yoğunlaşma izleri birbirlerinin üstüne binerek karmaşık şekiller oluşturabilir.

Chemtrails
Yoğunlaşma izleri normalde zararsızdır. Ancak, yüksek irtifa uçuşlarının gerçekleştiği hava üsleri yakınlarında veya uçuş güzergahlarında bulunan bölgeler için sorun yaratabilir. Bu bölgelerde normalin üzerinde yaşanan bulutluluk oranı, lokal iklim değişiklerine yol açabilir.

Yoğunlaşma izleri kimi zamanlar saatlerce kalabildiği ve Güneş ışığını engellediği için, bölgesel iklim bozukluğuna sebep olarak gösterilebiliyorlar. Şunu da söylemek gerekir ki, yoğunlaşma izlerinin asıl sorumlusu genellikle yolcu uçakları değil, çok daha güçlü motorlara sahip olan askeri jet uçaklarıdır. Ancak, yolcu uçakları da bu izlere, özellikle yüksek uçuşlarını gerçekleştirdikleri transit hatlar boyunca sıklıkla sebep olurlar.

Bazı komplo teorisyenleri, bu izlere Chemtrails adını verirler. Aklı bir karış havada olan ve geceleri yürürken sürekli takip edildiğini düşünen bu paranoyak elemanlara göre izler aslında insanlığa yapılan büyük bir komplonun ürünüdür. Bu düşünceye göre, yüksekten uçan uçaklar gökyüzünde bilerek bu yapıları oluştururlar ve yukarıda anlattığımız atmosferik doğal süreç ile bir ilgisi yoktur. Bu kişilere göre beyaz bulut izlerini oluşturan yapı, uçakların arkasından salınan alüminyum tozu, baryum tuzları ve çeşitli zararlı kimyasallardır. 

Ancak, chemtrails komplocuları kendi aralarında pek anlaşabiliyor görünmüyorlar. Kimileri bu kimyasalların serpilererek insan nüfusunun orta vadede ölümlerin artmasıyla düşürülmeye çalışıldığını iddia ederken, kimileri insanların uyuşturulup itaatkar hale getirilmeye çalışıldığını, kimileri de kimyasalların aslında verimli tarım topraklarını verimsizleştirmeye yönelik olduğunu dile getiriyorlar. Başka bir grup komplocu ise, bu “spreyleme” işinin Güneş ışınlarını geri yansıtarak küresel ısınmayı engellemeye yönelik araştırma çalışmaları olduğu düşüncesinde.

amerikanailesi
Olası bir nükleer savaş, “elektrik kesintisi”, salgın hastalık, uzaylı yahut zombi istilası, deprem veya fırtına sonrası oluşacak “kaos sürecinde” hayatta kalabilmek için çılgınca silahlanan sıradan bir Amerikan ailesi…

Tabi ki, yukarıda açıkladığımız basit fiziksel gerçekler ortada dururken bu komplo teorilerinin inandırıcılığı da pek kalmıyor. Kaldı ki, Eskişehir Ana Jet Üssü’nden kalkmış, Hamdi yüzbaşı yönetimindeki bir F-4’ün niçin Ankara semalarında şöyle bir zehir saçayım ortalığa diye dolaştığını kimse açıklayamadığı için pek ciddiye alınacak yönü de bulunmuyor.

Aslında tüm bunlar; genel bir pranoyaklığın hakim olduğu ABD‘deki komplo teorilerini ithal etmekten kaynaklanıyor. Amerikan halkının sürekli bir komplo teorisi üretme hastalığı vardır. Zombi istilası için sığınak yapıp silah ve erzak biriktiren beş çocuklu Ackley ailesinin bütün gün internette paranoyakça paylaştığı şeyleri alıp Türkiye’ye uyarlamaya kalkışırsanız olacağı budur. Neyse ki zombi istilası komplosu bizim kültürümüze pek uymadığı için henüz bunlarla karşılaşmadık. Şimdilik Chemtrails, Haarp, Illuminati vs gibi şeylerle idare ediyoruz.

Neyse… 1989 yılında çekilen en üstteki müthiş kapak fotoğrafı, Kanada Uluslararası Havacılık Gösterileri’ne gitmekte olan iki adet Rus Mig 29 uçağı tarafından oluşturulmuş “yoğunlaşma izleri”ni, kendilerini takip eden bir F-15’in bakış açısından gösteriyor.

Zafer Emecan

Not: İlk olarak 2004 yılında yayınlanan bu yazımız, güncellenerek tekrar yayına sunulmuştur. 
Burçlar Ve Astroloji Safsatası

Astroloji zırvalığı, gök cisimlerinin konumlarındaki değişikliklerin insan beyninin, vücudunun, karakterinin veya geleceğinin üzerinde etkileri olduğunu iddia eder.

Bu iddiayı dile getirenlerin herhangi bir bilimsel veya istatistiksel araştırması yahut kanıtı bulunmamasına rağmen, yoğun biçimde doğum tarihlerinde gezegenlerin dizilişinin insan karakterlerini ve yaşam çizgilerini belirlediğine inanılır. Biz bilim insanları ise, bu düşüncenin herhangi bir gerçekliği bulunmadığını ısrarla dile getiririz.

Örneğin Ay’ı ele alalım:

Ay’ın çekim etkisinin insan üzerindeki etkisi bir elmadan farksızdır. Üzerinizden geçen bir uçak yahut bir kuş, sizin üzerinizde Ay’ın uyguladığına eşit, bazen de daha fazla çekim etkisi uygular. Gezegenlerin uyguladığı kütleçekim etkisi ise, bundan çok çok daha azdır ve bizler tarafından hesaplanabilir. Nasıl hesaplandığını görmek için bu videoyu izlemenizi öneririz.

Burç yorumlayıp para kazananlar ise size derler ki; “yok biz kütle çekimini kastetmiyoruz”. Sürekli bir “enerji” kelimesi dolanmıştır dillerine. Bu sürekli bahsettikleri sözde enerjinin ne olduğunu söylemedikleri gibi, ne olduğunu bulmaya dair herhangi bir çalışmaları da bulunmaz.

Astroloji
Böylesi görseller kullanınca Ay, Astroloji vs ne kadar havalı, inandırıcı ve mistik görünüyor değil mi?

Gezegenler dikkate alınabilecek enerji kaynağı da değillerdir. Jüpiter ve Uranüs haricinde hiçbir gezegenin denklemlere katılmayı hak edecek derecede bir iç enerji kaynağı yoktur. Bunlar, doğrudan Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar. Ama burç yorumlayıp para kazananlar size “kastettiğimiz enerji bu değil, kozmik bir enerji var, bilim henüz keşfedemedi” cümlesini söylemekten geri durmazlar. Onlara göre ne kadar çok bilinmez mistik alan olursa, inandırıcılıkları da o kadar yüksektir.

İnsan üzerinde açık, net ve belirgin etkisi olan tek gök cismi ise Güneş’tir. Sürekli Güneş’in elektromanyetik radyasyonunun etkisi altında yaşarız. Elektromanyetik radyasyon deyince elbette daha havalı oluyor ama bunun ismi ışıktır arkadaşlar. Işık, dalga boyuna bağlı olarak çeşit çeşittir. Sonuçta bir foton’dur.

Ayrıca yeri gelmişken söyleyeyim, foton kuşağı diye bir şey yoktur. Foton şartları yapay olarak (laboratuvar ortamında) aşırı zorlamadığınız sürece hareketsiz kalamaz. Hareketsiz kaldığında ise hızla ilk yola çıktığı andaki enerjiyi etkileşim yoluyla kaybeder. Kara delik gibi yoğun çekimli ortamların olay ufku haricinde öyle bir yerde durup, dolanıp kuşak falan da oluşturamazlar. Hoş, foton kuşağı savunucularının bahsettikleri kuşağın ne olduğundan da haberleri yoktur ama, bol keseden sallamak bedava olduğu için bol bol konuşurlar.

Screen shot 2015-01-02 at 14.47.34
Burç yorumlayarak para kazanmayı meslek edinmiş astrologlar, süslü püslü resimlerle mistik bir hava yaratmayı severler. Unutmayın, astroloji bir bilim dalı değil, kahve falcılığından farkı olmayan bir meslektir. Astrologların, yaptıkları şeyin bilim olduğunu iddia etmeleri, yere çakıl taşı atarak gelecek ve karakter tahmini yapan kabile şamanlarının yaptıklarından farkı yoktur. 

Güneşten fotonlar haricinde yayılan nötrinoların milyarlarcası her saniye vücudumuzun içinden geçer. Bu durum, geceleri de hiçbir fark olmadan aynıdır. Nötrinolar madde ile hemen hemen hiç ilişki içine girmedikleri için geceleri Dünya’nın diğer tarafından, yerküreye girer, 13 bin kilometrelik kaya ve demir katmanını “sanki yokmuş gibi” geçerek vücudumuza girer ve yine hiç yokmuşuz gibi çıkıp gider. Yani vücudumuzdan geçen Güneş kaynaklı nötrino sayısı gece ve gündüz boyunca aynıdır.

Enerji ve enerji formu tanımlamaları her ne kadar mistik ve havalı dursa da, enerji dediğiniz şeyin e=mc2 ile açıklanabilen, maddenin bir hali olduğu gerçeğini unutmamalısınız. Enerji, olağanüstü garip, mistik bir şey değildir. Maddenin etkisini anlayabilmemize yarayan bir tanımlamadır. Enerji bir araya geldikçe bildiğimiz maddeyi oluşturur ve aynen tahmin edeceğiniz gibi, bildiğimiz fizik kurallarına tabidir.

solaryumtanning
Burç yorumlayıp para kazanan yorumcuların mantığıyla hareket ederseniz, solaryuma girip bol bol enerji yüklenebilirsiniz. Belki kötü talihinizi ve karakterinizi değiştirme şansınız olur.

Bir gezegenden üzerinize gelen ve sizi etkileyeceğiniz düşündüğünüz partiküllerden çok daha fazlasını çevrenizdeki cisimlerden alırsınız. Örneğin 10 metre ilerideki bir elektrik ampulünden gelen ışık ve enerji, Satürn veya Jüpiter’den gelenden binlerce kat daha fazladır. Bilgisayarınızın veya televizyonunun hoparlörlerinin manyetik alanı, size Dünya’nın manyetik alanından kat kat daha fazla etki eder.

Yine, “x burcu kişisi bilimde ileridir, sanatta süperdi, ondan duygusal yoktur” gibi klişeler de burç safsatası savunucuları tarafından sıklıkla dile getirilir. Hatta “y” burcunun ünlüleri şunlardır gibi listeler hazırlanır. Okuyanlar da kolaylıkla (ve de gururla) burçlarından çıkmış bu ünlüleri sahiplenir, kendileriyle bağdaştırır.

brunettes-women_00371441
Bilgisayar kullanırken herhangi bir gök cisminden çok ama çok daha fazla kütle çekim, radyasyon veya enerji aktarımına maruz kalırsınız. Bunu dile getirdiğinizde astrologlar kastettikleri enerjinin “henüz bilimin keşfedemediği” bir şey olduğunu söylerler.

Oysa, “büyük sanatçıların çıktığı” iddia edilen burçlar haricinde, herhangi bir diğer burçtan çıkan büyük sanatçıları veya bilim insanlarını ayrı ayrı listelediğinizde o iddia edilen burç mensupları ile eşit sayıda olduklarını görürsünüz. Çok ünlü ve başarılı insanlar da aynı biçimde her burçtan eşit sayıda çıkar; çok kötü, nefret edilesi insanlar da… İstatistik bilimi tüm bunları net biçimde ortaya koymasına karşın, astroloji safsatasını savunan insanlar ısrarla burçlara ve kaderlerini gezegenlerin, yıldızların konumlarının belirlediğine inanmayı sürdürürler.

Bir gezegenden veya yıldızdan gelebilecek “herhangi” bir fiziksel etkinin çok çok daha fazlasını çevrenizde bulunan cisimler size uygular demiştik. Ve bildiğiniz gibi çevrenizdeki bu cisimler sürekli bir değişim halindedir. O halde kaderinizi veya ruhsal durumunuzu gökcisimlerinde değil, bu cisimlerde aramanız daha mantıklı olacak. Tabii bunda bir mantık görebiliyorsanız.

Ünlü bir gökbilim profesörü olan Ethem Derman’ın söylediği gibi: “Doğum anında ebenizin etkisi Satürn’ün etkisinden daha fazladır”. 

Zafer Emecan


teleskoplar-2254-2-meade

Amacınıza en uygun ve en kaliteli teleskop ya da dürbünü, en uygun fiyata sadece Gökbilim Dükkanı‘nda bulabilir, satın alma ve kullanım sürecinde her zaman bize danışabilirsiniz
GÖKBİLİM DÜKKANI’NA GİT
Bedava Enerji Üreteci Sahtekarları

Kumarhanelerde filmlerden sık duyduğunuz bir kural vardır: “Kasa her zaman kazanır”. Yani, kumar oynayarak kazanamazsınız, nihayetinde her zaman kaybedersiniz. Bedava enerji üreteci sahtekarları da böyledir, sizi büyük hayallerle kandırırlar ve aslında hep onlar kazanır.

Bedava enerji sistemleri, yapıları itibarıyla enerjinin korunumu yasalarına aykırıdırlar ve sürekli sabit çıktaya sahip enerji üretmeleri mümkün değil. Bunu ister bir Türk yapsın, ister İngiliz, sonuç değişmez. Bu tür sistemler başarısız olmaya mahkumdur.

Sınırsız bedava enerji ürettiği söylenen devridaim makinalarının çoğunlukla amatörler tarafından geliştirilmeye çalışıldığını, “yaptım” deyip kamuoyuna sunulduktan sonra hiçbirinin çalışmadığını farkettiniz mi? Çalışmazlar, 2×2 = 5 etmez.

Yine ilginçtir, bu tür cihazları icad ettiğini söyleyen bir allah kulu da aletin nasıl çalıştığını göstermez, içinin açılmasına izin vermez, devlet sırrı gibi saklar. Muhakkak patent almaya çalışır ve zengin olma hayalleri kurarlar. Fakat alet çalışmayacağı için bu hayalleri suya düşmeye mahkumdur.

İnternette sıklıkla gördüğünüz, herhangi bir yere bağlı olmadan yanan lambalar vs gibi videoların hepsi sahte. Gülün geçin...
İnternette sıklıkla gördüğünüz, herhangi bir yere bağlı olmadan yanan lambalar vs gibi videoların hepsi sahte. Gülün geçin…

Bildiğiniz gibi bugünkü teknolojik devrimlerimizi gerçekleştiren bilim insanlarının çoğu patent peşinde koşma ahlaksızlığına düşmemiştir. Ama bu bedava enerji üreten alet geliştirdim diyenlerden Allah için bir tanesi de çıkıp; “yaptım, insanlığa armağan olsun. Buyrun teknik detayları, buyrun yapım şeması, herkes kullansın, enerji savaşları bitsin, enerji yüzünden insanlık birbirini yemeyi bıraksın. Bana alacağım nobel, birkaç teşekkür, bir de tarih kitaplarına girmek yeter” demez.

(Böyle bir cihazı geliştiren Nobel ödülünü ve beraberindeki milyon dolarlık ödülü zaten garanti olarak alır. Niye patentle ıvır zıvırla uğraşıyorsun, Nobel’den alacağın para, kendi devletinin ve yığınla bilim kuruluşunun vereceği “üstün hizmet ödülleri” neyine yetmiyor?)

Ben böyle bir cihaz yapsam -ki bu yapıldığı iddia edilen cihazların tümünü yapacak kadar da elim maharetlidir- tüm sırlarını ve detaylarını internette bulabildiğim her yerde yayınlar, her basın kuruluşuna, bulabildiğim etkili olabilecek her yere gönderir, tüm haber bültenlerine çıkar, hepsinde nasıl çalıştığını hiçbir detayını atlamadan açıklarım.

Dünyayı komple değiştirecek alet yapmışım, bunun patentiyle mi uğraşacağım, niye gizleyeyim? Herkes kullansın, herkes yapabilsin.

Malesef basında sık sık "bedava elektrik üreten jeneratör yapan mucit" gibi haberler duyarsınız. Hah, işte onların hiç biri çalışan cihazlar değil. Çalışmaz zaten, ciddiye almalın.
Maalesef basında sık sık “bedava elektrik üreten jeneratör yapan mucit” gibi haberler duyarsınız. Hah, işte onların hiç biri çalışan cihazlar değil. Çalışmaz zaten, ciddiye almalın.

Neyse, bu tür aletlerin en ünlü olanları; internette her yerde görebileceğiniz perendev manyetik motoruyla, ne yazık ki devlet büyüklerimizin de katılımıyla tanıtımı yapılan anlı şanlı erke dönergeci. Her ikisi de yapanların ve bu işe para yatıranların elinde patladı. Patlar tabi, çalışmaz çünkü

Sonra bilim adamların niçin 50 yıldır füzyon reaktörleri geliştirmeye çalışıyor, niçin Güneş enerjisi sistemleri için milyar dolarlar harcanıyor der durursunuz… Her şey Con Ahmet’in Makinası’yla bitseydi, tüm bu emek ve çaba da gerekli olmazdı. Onbinlerce bilim insanı da boşa çabalıyor zaten!..

Enerjinin Korumu Yasası

Enerjinin korunumu yasası, izole bir sistemde mevcut enerjinin değişmeyeceğini ifade eder. Bugün fizikte, astrofizikte, kozmolojide, mühendislikte ve sayıp sayabileceğimiz tüm fizik alanlarındaki her kanunun temelinde enerjinin korunumu yatar. Yani bugüne kadar tecrübe ettiğimiz her şey, istisnasız bir şekilde bu yasa çerçevesinde gerçekleşti ve gerçekleşecek.

Bir enerjiyi yoktan var edemezsiniz. Kulağa biraz üzücü gibi geliyor olabilir, fakat eğer enerji öyle yoktan üretilebiliyor olsaydı inanın hayal dahi edemeyeceğimiz kadar farklı bir dünyada yaşıyor olurduk. Bugün yörüngeye uydu oturtabiliyor, uçakları uçurabiliyor, evlerde buzdolaplarını kullanabiliyor, elektrik sobaları ile ısınabiliyor hatta ev soğumasın diye yalıtım yaptırıyorsak bunun bir sebebi var.

Milli gururumuz “Filenin Sultanları”, onca başarıyı “bedavaya” elde etmedi. Alınlarından damlayan her bir damla ter için harcanan büyük bir emek ve “enerji” var.

Bir enerji türü diğerine dönüşebilir. Örneğin elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürerek ısınıyoruz. Yani ısınmanın bir bedeli var. Isınmak istiyorsanız karşılığında bir şeyler vermeniz gerekiyor. Bir topa vurmak için bile topa; vücudumuza aldığımız gıdalardan elde ettiğimiz enerji yoluyla, bir kinetik enerji vermek zorundayız. Top bu basit kavisli yolu sırasında dahi, potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında bir değişim yaşayacak, sürtünme yüzünden enerji kaybedecektir. Kaybedecektir diyorsak, kendinden kaybedecektir ama başka bir yere verecektir demek istiyoruz. Doğadaki bu döngü, bu yasalar yüzünden var.

Örneğin aşağıdaki videoda MIT’den Prof.Dr.Walter Lewin, son derece emin olduğumuz bu yasayı hayatını riske atarak gösteriyor.

*Videoda endişe edip gerilmesinin sebebi, ufak bir el hareketiyle topa bir hız verebileceğini düşünmesi. Bu yüzden olacak ki zekice bir hareket yapıp topu yüzünün tarafından hiçbir parmağıyla dokunmadan yalnızca salınacağı taraftan tutuyor. Böylece kazara iterse, ittiğini çenesinde hissedebilir, fakat öbür türlü fark edemez. 

Mıknatıs Hayranlığı

Burada insanların yanıldığı en önemli konuların başında gelen mıknatıslar hakkında da bir iki kelam etmeden olmaz. Yukarıda enerjinin korunumu yasasını açıkladık. Aynı şey aslında mıknatıslar için de geçerli.

Çoğu insan, mıknatıslığın ilelebet var olan bir itme-çekme gücü olduğu yanılgısına düşüyor. Evet, evinizdeki buzdolabına yapışan mıknatıs sizin ömür sürenizin sonuna kadar oraya yapışmaya devam edecek. Ancak, bu sonsuza kadar sürmez. İşte, mıknatıslığın sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmeyenler de, “eğer mıknatısları uygun bir biçimde dizersek, hiç durmadan hareket eden bir düzenek yaratırız. Bu hareketi de elektriğe çeviririz, bedava enerji elde ederiz” diye düşünüp işe girişiyor.

Bir zamanlar binlerce kişiyi dolandırıp üreticisini zengin eden (ve tabi ki çalışmayan) Perendev Manyetik Motor.
Bir zamanlar bedava enerji üreteci diye lanse edilip binlerce kişinin dolandırılmasını sağlayarak üreticisini zengin eden (ve tabi ki çalışmayan) Perendev Manyetik Motor.

Sorun şu ki, bir mıknatısa iş yaptırmak, o mıknatısın “mıknatıslanırken” depoladığı enerjiyi ondan geri almak demektir. Dolayısıyla, bir dönem sosyal medyada oldukça popüler olan “Perendev Manyetik Motor” gibi düzenekler kısa sürede çalışmaz hale gelmeye mahkumdur.

Kuracağınız düzenekteki mıknatısları düzenli olarak değiştirmeniz gerekir. Tabii ki, bu bir maliyettir ve bunun maliyeti düzeneğin size vereceği enerjiyle elde edilecek kazançtan her zaman fazladır. Sebebini biliyorsunuz; enerjinin korunumu yasası. Ve de elbette hiçbir sistemin %100 verimlilikle enerji üretemeyeceği.

İlla ki sürtünme ve ısı yoluyla enerjinin bir kısmı kaybolacaktır. Yani, mıknatıslarla oluşturulmuş bir “con ahmetin makinası” düzeneği de size malesef enerjiyi belli bir maliyet karşılığında üretecektir. Örneğin düzenekteki mıknatısları yapabilmek için 100 birim elektrik enerjisi harcadıysanız, o mıknatısları kullanarak elektrik üretirken elde edeceğiniz toplam elektrik enerjisi 100 birimin altında olacaktır. Yani, zarar edeceksiniz!

Çok güçlü mıknatıslarla uğraşırken dikkatli olun. Rahatlıkla elinizi veya parmaklarınızı kırabilirler.
Çok güçlü mıknatıslarla uğraşırken dikkatli olun. Rahatlıkla elinizi veya parmaklarınızı kırabilirler.

Bu arada mıknatısın “iş yaparken” nasıl enerji kaybettiğini merak etmiş olabilirsiniz. Kendiniz denemeniz için basit bir deney önerelim:

İşinize yaramayan iki tane mıknatıs alın ve bu iki mıknatısı birkaç dakika boyunca hızlı hızlı birbirine vurun. Bu yaptığınız, bir manyetik motor düzeneğindeki gibi, mıknatısların manyetik alanlarının sürekli birbirinin içine geçmesine ve mıknatısların “çekme-itme” işi yapmasına neden olacaktır. Bir süre sonra göreceksiniz ki, her iki mıknatıs da çekme gücünü önemli oranda yitirmiş hale gelecek. Hatta bu işi yeterince uzun sürdürürseniz, ikisi de mıknatıslık özelliğini tümüyle yitirecektir.

Konu hakkında biraz daha bilgi alabilmeniz için, Yalansavar‘daki şu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

Zafer Emecan & Ögetay Kayalı
Foton Kuşağı Zırvalığı

İsmi ne kadar da havalı duruyor; “Foton kuşağı”! Çok da bilimsel, bir o kadar da mistik görünüyor. Felaket de yaratır, Dünya’yı çiçek bahçesine de çevirir, öylesi gizemli über bilimsel bir şey…

Fantazide sınır tanımıyor bu kuşağı tarif edenler: Kuşağın etkisiyle insanın 2 sarmallı DNA’sı 12 sarmallı olacak, ilk gün elektrikler kesilecek, canlıların beden tipleri değişecek, atmosfer basıncı düşecek, buzul çağı girecek, hemen ertesi gün ortalık aydınlanacak, fotonlar gelecek, foton enerjili (!) aygıtlar çalışmaya başlayacak, yıldızlar yeniden (?) görünecek. 24 saat gündüz olacak, tüm canlılar güçlenecek, ortalık tekrar ısınacak, foton ışını (!) ile çalışan uzay gemileri gelecek, herkes telepatik olacak, uyanış başlayacak, süper bilinç hasıl olacak… Yazarken yoruldum…

Pleiades(M45) Açık Yıldız Kümesi
Pleiades (M45) Açık Yıldız Kümesi

İddia şu; Pleiades (ülker / yedi kızkardeş) yıldız kümesinin çevresini bir foton kuşağı sarıyormuş ve Güneş sistemi de bu kuşak çevresinde 25.860 yılda bir dönüyormuş. Yani, 12.500 yılda bir bu kuşağın içine girip çıkıyormuşuz. Öncelikle; foton kuşağından anlayabildiğimiz; “bildiğimiz ışık” parçacıklarının bir araya gelip bir kuşak oluşturması. Ben söyledikleri zırvalıklardan bunu anlıyorum, başka mistik, tanımlayamadığımız bir şeyi kastediyorlarsa bilemem. Fakat “foton” denen şeyin öyle bir araya gelip uzay boşluğunda “böylesine boyutlarda” bir kuşak oluşturabilmesi bilimsel açıdan mümkün değil.

Fotonu çok çok yoğun bir ortam içinde kalmaya zorlarsanız “yavaşlatma” ve “durdurma” şansınız vardır. Ya da bir kara deliğin olay ufkuna çok yakın bir yörüngede ışık (yani fotonlar) geçici de olsa bir kuşak oluşturabilirler (ama dışarıdan bakıp göremezsiniz). Her şeyi bir kenara bırakırsak, “varlığı mümkün olmasa da” böyle bir şeyin içine doğru gidiyorsak, zaten ölmüşüz demektir. Ne aydınlanmasından, ne uyanışından söz ediyorsunuz?

Bir de Pleiades çevresindeki yörünge meselemiz var. Güneş (ve tabii ki biz) 400 ışık yılı uzaktaki bu yıldız kümesinin çevresinde 25 bin küsür yılda bir dönüyorsak, yörünge hızımız ışık hızının onda biri civarında olmalı. Eğer durum buysa, ömür sürecimiz içinde gökyüzündeki yıldızların birbirlerine göre konumlarının sürekli farkedilir biçimde değiştiğini görmeliydik. Hatta, yörüngemiz nedeniyle bakış açımız hızla değiştiği için, takımyıldızların şekilleri sıradan bir insanın bile farkedeceği biçimde bozulmalıydı. Bu olmadığına göre, demek ki böyle bir yörünge falan da yok.

Foton Kuşağı
Gökten bir enerjinin hasıl olup tüm insanlığı “güzel günlere” götüreceğini düşünen “ışık ve sevgi dolu” insanlar hala o günü bekliyorlar…

Neyse, bu zırvalığın ilk ortaya atıldığı tarih, 1991. Avustralyalı biri ilk olarak bu tarihte foton kuşağı hikayesini “uyduruyor” ve bunu bir dergide yayınlıyor. Tabii ki o günlerde, kuşaktan geçeceğimiz tarih olarak “1994” belirlenmiş. Bir şey olmayınca yeni tarih olarak 1997‘yi vermişler. O zamanlar internet yok ve bazı UFO meraklıları dışında kimsenin umurunda olmamış. En son 2012 yılına kadar ötelenen bu zırvalık, hazır internet de varken, insanların “inandığı” neredeyse yeni bir “din” haline dönüşmüş durumda. Zaten mistik gördüğü her şeye inanmaya meyilli milyonlarca kişi de bu zırvalığın peşine düştü. Bu arada merak etmeyin, tutturmak için uydurdukları son  tarih olan 2012 de tutmadı ama, benzeri bir şeyi 2030, sonra 2050, o da olmazsa 2100 yılı için yeniden uydururlar.

İnsan hayal gücü sınır tanımaz. “Tek” bir kişi bile, Yüzüklerin Efendisi gibi bir kitap yazıp, detaylarıyla hayali ve muhteşem bir dünya kurabiliyor. Bunun için uğraşmak lazım, eğer uğraşamıyorsanız, böyle bir zırvalığı alır, üzerine aklınıza gelebilecek ne kadar saçma şey varsa “belli bir mantık gözetmek zorunda kalmadan” sıralar ve bunu kitap olarak piyasaya sunarsınız. Temiz para.

Bu arada “foton” kadar havalı ve şarlatanların kullanmayı, insanların ise inanmayı çok sevdiği (ve talihsizliğe bakın ki, bizim de kullandığımız) “kozmik” kelimesi var. Kozmik enerji, Kozmik aura, Kozmik bilinç vs vs… Hatta ot satan aktarın biri “mağazalar zinciri“nin adını bile kozmik koymuş, kapış kapış gidiyor her şey…

Zafer Emecan
Bilimkurgu Filmlerindeki Gerzek Uzaylılar -1

Daha önce, uzaylıların nasıl saftirik varlıklar olduğunu teker teker incelemeye çalışmıştık. Hepsini bir araya toplayıp yeniden bakalım:

Şimdi, Dünya’ya istilaya gelen bu uzaylı arkadaşlarımızın gemileri süperdir, olağanüstü teknolojiye sahiptir fakat iyi izole edilmemiştir, hava alır. Bu yüzden mikrop kapıp ölürler. Buna rağmen ordularında sağlık ekibi, doktor neyin bulundurmazlar…

Basit tıbbi teçhizat, ilkyardım veya hastane gibi kavramlardan habersiz bu uzaylılar, şimdiye kadar Dünya’yı işgale gelen (ve birazdan aşağıda anlatacağımız) birkaç ırk arasında gerzeklikte ilk sıraya yerleşiyorlar.

War-of-the-Worlds
Ordularında “sıhhiye” kavramında bihaber oldukları için işgal sırasında toplu halde ölen dingil uzaylılar (War of the Wolds)

Sevgili uzaylılarımız zaman zaman kendi gezenlerinde temin etmekte sıkıntı yaşadıkları bir madde için Dünya’ya saldırırlar. İhtiyaç duydukları şey de genellikle “su” olur bu arada.

Onca gelişmiş teknolojilerine karşın medeniyetten yoksun oldukları anlaşılan bu uzaylı kardeşlerimiz, Dünya insanlarıyla diplomatik ilişkiye geçmeyi, “Denizlerinizde bolca su var, birazını bize verirseniz karşılığını öderiz, hem siz hem de biz faydalanırız” demeyi falan hiç düşünmeden bodoslama saldırıya geçerler.

461080_139692372843917_1119063452_o
Ticaret denilen şeyden haberleri yoktur. Siz bize su verin, biz de size şunları verelim gibi basit bir mantık güdemedikleri için tonla masrafa girerek sorgusuz sualsiz savaş açarlar (Battle: Los Angeles).

Az önce medeniyetten yoksun dedim, kusura bakmayın ama sadece medeniyet değil, akıl da noksandır bu yaratıklarda. Çünkü Güneş Sistemi’nde Dünya’dan çok daha fazla suya sahip Enceladus, Europa gibi uydular bulunur. Dünya’ya gelip onca savaş masrafıyla uğraşacaklarına gidip sessiz sakin bu uydulardan diledikleri kadar su alabilirler, bizim ruhumuz bile duymaz. Kuiper Kuşağı’ndaki yüzbin tane, her biri milyonlarca ton su içeren buzlu göktaşlarını saymıyorum bile bakın. Ama diyoruz ya, filmlerdeki uzaylılar gerzeklikte sınır tanımıyor…

Hayvan gibi teknolojileri arasında giyim-kuşam ürünleri bulunmaz. İstisnasız anadan üryan gezmeye bayılan bu uzaylıların suya hassas olanları, suyla kaplı bir gezegene (dünya diyelim) geldiklerinde dahi koruyucu elbise giymezler. Buradan yağmurluk denen giysinin çok yüksek bir teknoloji ürünü olduğunu anlayabilirsiniz.

signs
%70’inden fazlası su olan Dünya’yı çırılçıplak anadan üryan halde işgale gelen ama suya değince ölen kafasız uzaylıları şaşkınlıkla izleyen biz Dünyalılar (The Sings)

Hadi tamam, aşmışsınız uçmuşsunuz kılık kıyafet sorunun toptan çözmüşsünüz de, en azından kolye, yüzük, aksesuar, ya da hiç olmadı bi yaka kartı falan takının. Bu ne zevksizliktir, nasıl bir boşvermişliktir?

Bilgisayarları da her türlü müdahaleye açıktır. Misal, bunların bilgisayarını laptopunuzun kızılötesi portu aracılığıyla çökertebilirsiniz. Çünkü bunca guvenlik açığı tehlikesine rağmen, her türlü iletişim protokolunu tanırlar. Buradan öğrendigimle, şu sıralar evdeki bluetooth’lu bilgisayarımla wireless ağa bağlanmaya calışıyorum. Protokol ve frekans sorunlarını çözer çözmez başaracam.

independence-day-it-s-happening-the-sequel-of-independence-day-is-coming-check-out-the-title-and-release-date
Akıl almaz teknolojiye sahip devasa gemileriyle Dünya’yı işgale gelen milyar nüfuslu uzaylı ordusunu karısıyla sorunlu bir profesör ve yarı çatlak bir pilot sayesinde bilgisayarlarına virüs bulaştırarak tümüyle yok etmiştik. Üstelik dalga geçerek… (Independence Day)

Bunların genellikle kalkanları olan hayvani boyutlarda bir ana gemileri var. Fakat bu 700 hektarlik geminin bir noktasina atacağınız dandirik bir stinger füzesi ile tümünü havaya uçurmanız mümkün.

Zincirleme patlama ile yok olur gidiyor koca gemiler. Yine de, gemilerinin bu zayıf noktasına 15-20 cm kalınlığında çelik bir plaka yerleştirmeyi akıl edemezler.

DeathStarII-BotF
Çok güçlü gemiler yaparlar ama, ateş ettiğinde tüm geminin poff diye havaya uçmasını sağlayan zayıf bir noktaları vardır hep. Buraya ver edersin bombayı, havaya uçarlar. (Star Wars)

Bir de, sanırım iletişim için kullandıkları gizli bir frekans oluyor hep. Bu frekansa girip bir şekilde yayının kestiğiniz veya karıştırdığınızda şaşkın ördeklere dönüyorlar, patır patır avlayabiliyorsunuz hepsini.

Hep mi kötü niyetli bunlar? Hayır… Aralarında son derece iyi niyetli görünüp de aslında gerzekliğin veya psikopatlığın en uç örneklerini sergileyenler de var.

Bunlar hiçbir masraftan kaçınmadan “iletişime geçme” isteklerini dünyalılara iletirler. Bunu bazen yetkili değil de, son derece gereksiz insanlara yapsalar da, öyle ya da böyle insanlığı tonla masrafa ve beklentiye sokacak bir buluşma ayarlarlar.

uzaylılar
Bunların iyi olanların insanlığı yıllarca beklentiye sokup, tonla masraf çıkararak ortalığı ayağa kaldırırlar. Geldiklerinde ise selam verip giderler. Elimizde “eee ne oldu şimdi?” demekten başka birşey kalmaz (Close Encounters of The Third Kind ve Contact).

İnsanlığın aylarca oradan oraya koşturması, milyarlarca dolarlık projelere girişmesinden sonra “görüş günü” gelip çattığında; ya şöyle bir inip el sallayıp giderler, ya da ayaklarına çağırdıkları insanları ellerinde buluşmaya dair tek bir delil veya fayda olmadan geri postalarlar.

Bilim kurgu yapımcılarının bizlere “iyi niyetli uzaylılar” diye kakaladıkları bu yaratıklar eğer gerzek değillerse, bildiğiniz psikopattır. Olayın sonunda tüm insanlık; “ee ne oldu şimdi” diye birbirlerine bakakalır…

Zafer Emecan

Kapak fotoğrafı: Stargate SG1 dizisinden Jack O’Neil ile konuşan Asgard ırkından birkaç kişi.
Dünya Dışı Yaşam mı, Utangaç UFO’lar mı?

Evrende yaşamın sadece dünya ile sınırlı olmadığını düşünen çok sayıda kişinin sık yaptığı bir hata; başka bir gezegende zeki hayatın var olup olmaması ile, Dünya semalarında (astronomlara görünmemeyi becererek) yaldır yaldır ışıklar saçıp gezen UFO fenomenini birbirine karıştırmak.

Aklı başında, biraz biyoloji veya astronomi ile ilgilenmiş her insan bilir ki; uzayda başka gezegenlerde gelişmiş yaşam biçimlerinin varlığı, hatta bu zeki hayatın evrende hatırı sayılır biçimde yaygın olması olasıdır, normaldir. Aksini düşünmek hatalı bir yaklaşım olur.

Biz dahil hiçbir bilim insanı, uzayda hayat yoktur veya evrende gelişmiş tek zeki uygarlık biziz demiyor (bunu bir kenara not alın, unutmayın). Aksine, bilim insanlarının çoğu uzayda zeki hayatın yaygın olduğunu düşünüyor, hatta bunu içten içe umut ediyor.

Gelgelelim, söz konusu olan “ikide bir dünyaya gelip giden” UFO fenomeni olduğunda işler biraz karışıyor. Şimdi, koskoca evreni bir kenara bırakıp sadece 80-100 küsür bin ışık yılı genişliğine ve 8-10 küsür bin ışık yılı kalınlığa sahip kendi galaksimiz Samanyolu’ndan söz edelim:

ufo-24874200

• Samanyolu’nda bugün bizim hesaplayabildiğimiz kadarıyla 300-400 milyar yıldız var. Ben ilkokula giderken bu sayının 10 milyar olduğu sanılıyordu.

• Bir yıldızın çevresinde hayat oluşabilmesi için o yıldızın makul sayılabilecek bir ışınım gücüne sahip olması gerekir, ne çok küçük ve zayıf, ne de aşırı büyük olmamalıdır. Ayrıca yeterli ömre sahip olması gerekir. Büyük deli dolu yıldızların hayat süreleri birkaç milyon yılı geçmediği gibi, inanın onların 1 ışık yılı yakınında bile bulunmak istemezsiniz.

• Galaksimizde, yıldızlar arasındaki uzaklık büyüktür, hem de çok büyüktür. İkili ve üçlü yıldız sistemleri haricinde, birbirine 1 ışık yılından yakın yıldız sayısı, galaksi merkezine çok yakın bölgeleri ve küresel kümeleri saymazsak çok küçük yüzdelerdedir.

• Bir yıldızın çevresinde gelişkin yaşam formlarının oluşabilmesi için özel şartlara sahip gezegenler gerekir. Olası yaşam, ister bizim gibi karbon temelli, isterse silikon yahut başka kökene sahip olsun, farketmez. Uygun şartlarda (yüksek ısı ve ölümcül radyasyon içermeyen) bir gezegene veya uydusuna ihtiyaç vardır.

• Çoğu yıldızın çevresindeki gezegenlerden pek azı yaşama uygun bölgelerde yer alır. Tabi sıcaktan kayaların eridiği ya da tüm maddelerin buz kestiği bir gezegende gelişkin zeki yaşam olabilir derseniz orasını bilemem.

• Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda “yaygın” olmasına rağmen farklı gezegenlerdeki zeki yaşamın nadiren birbirine yakın bölgelerde oluşabileceği görülebilecektir.

Öyleyse;

ufo-878120 

• Birbirine uzak bu zeki yaşam formlarının bir diğerinden haberdar olabilmesi için uzaktan da olsa gözlem yapabilecek teknolojik seviyeye ulaşmış olması gerekiyor.

• Uzaktan gözlem yaparak bir yıldızın çevresindeki yaşama uygun kuşakta bir gezegen bulunup bulunmadığını doğrudan göremezsiniz. Çünkü yıldızın parlak ışığı doğrudan gözlem yapmanızı engeller.

• (Bizim yaptığımız gibi) Dolaylı yoldan yapılan gözlemlerle yaşam kuşağında gezegenler bulabilirsiniz. Fakat bu gezegenlerin yaşama (ya da hangi tür yaşama) elverişli olup olmadığını anlamak deveye hendek atlatmak gibidir.

• Her şeye rağmen yaşama elverişli olduğunu keşfettiğiniz gezegende zeki bir yaşam formunun var olup olmadığını anlamanızın ise, size zeka belirtisi sinyaller göndermiyorlarsa -bildiğimiz kadarıyla- hiçbir yolu yoktur. Evet, atmosferinin kirlilik düzeyini ölçerek bir yargıda bulunabilirsiniz ama, bu yargınız o gezegende birkaç yıl önce patlayan bir volkanın sizi yanıltmış olmamasını ummaktan ibarettir.

Yıldızlar arası yolculuk yapabiliyorsanız?

• Yıldızlararası yolculuk, bugünkü bilgimiz dahilinde insanlar için mümkün değil. Işık hızını bırakın aşmak, yaklaşmak bile çok ciddi bir sorun (Ki zaten ışık hızı da konvansiyonel yöntemlerle aşılamaz. Eğer kulağı tersten göstererek aşmak mümkünse bile, bizler henüz bir yolunu bilmiyoruz).

• Çok büyük sandığımız ışık hızı, yıldızlararası yolculuklar için yeterli bir hız değil. Daha açık ifade etmek gerekirse; ışık hızında giden bir gemiyle başka yıldızlara ulaşmak, “kağnı” ile dünya turuna çıkmakdan farksız. Hatta kağnı ile dünya turu çok daha makul ve hızlı bir yöntem.

• Yine de; “biz çok gelişkin bir ırkız, ışık hızının birkaç katında (mesela 10 katı) yolculuk yaparız” diyorsanız, elinizdeki kağnıyı at arabasıyla değiştirmişsiniz demektir. Fakat atlarınızın sadece yürüdüğünü varsayın. Çünkü ışık hızının 10 katı hızda, en yakın yıldıza ulaşmanız -geride bıraktıklarınız için- 5 ay, en yakın yıldız kümelerinden birine mesela Ülker’e ulaşmanız 38 yıl sürer. Buna bir de dönüş zamanını (geride sizi bekleyen gözü yaşlı sevgilinizi özleyip dönecekseniz eğer) ekleyin. Siz görelilik vs ayağına döndüğünüzde hala filinta gibi olabilirsiniz de, Ülker’den döndüğünüzde 38 yıl geçmiş olacak haberiniz olsun.

• Dolayısıyla keşfettiğiniz zeki yaşam barındıran gezegeni ziyaret edebilmek için aşırı zeki ve gözü kara bir uygarlık olmalısınız.

Çok zeki bir uygarlıksınız ve ışık yıllarını çekirdek gibi çitliyorsunuz:

• Bu durumda Samanyolu’nun büyüklüğünü iyi kavramak gerek. Her bir gezegeni ziyaret edip, her taşın altına bakarak zeki canlıları aramaya başladıysanız oldukça sabırlı olmanız lazım.

• Çok gelişmiş sensörlerinizin çözünürlüğü ne seviyededir bilmiyorum ama, yüzlerce ışık yılı uzaktan, onbinlerce yıldız ve milyonlarca gezegene tek tek bakıp dünyayı farketmeniz oldukça zor olacaktır. Ne kadar yıldızla muhatap olacağınızı görmek için lütfen şu linke tıklayın.

Linkteki fotoğrafta Samanyolu’nun çok küçük bir kesimindeki yıldız yoğunluğunu göreceksiniz. o gördüğünüz birbiriyle iç içe girmiş her benek, her noktacık bir yıldız (ön plandaki beyaz yıldızlar ise ngc650 yıldız kümesine ait).

UFO

• Eğer çok uzaktan dünyayı farketti iseniz bile, burada zeki bir canlı türü olduğunu hop diye farkedemezsiniz. Malesef insanın zekasına yönelik hiçbir bilgi şu ana kadar fazla uzağa gidemedi. Belki aşırı duyarlı sensörleriniz 1900’lü yılların başına ait dünyadan gelen radyo parazitlerini almış, bunun zeki bir varlığa ait iletişim biçimi olduğunu süper bilgisayarlarınızla çözmüşseniz, onu bilemeyeceğim işte. Yalnız bunu yapmak için en eski radyo sinyallerimiz henüz daha ötesine ulaşamadığından, Dünya’dan 120-130 ışık yılından uzakta durmayın ve sinyali normal uzaysal parazitlerle birbirine karıştırmayın.

• Her şeye rağmen Dünya’yı buldu iseniz, hatta ziyaret ediyorsanız öyle kaçamak bakışlar atma saflığına da girmeyin. Size göre aşırı ilkel olan bu toplumun “işleyişine karışmamak” için gizli gizli takılmanıza gerek yok. unutmayın, insanlık sizler için alet kullanmayı öğrenmiş maymun’dan farksız.

• Yine de çok ahlaklı varlıklarsanız elbette izleyin gidin. Ama sizi görenler var, paranoyak ettiniz adamları.

• Madem bir sürü paranoyak yarattınız ortalıkta, bari bilimden falan anlayan, sizin var olabileceğinizi bilen, üstelik sürekli gökyüzü gözlemi yapan bilim insanlarına görünün. Bunu yapın ki, amatör kameraların çektiği titrek görüntüler yerine adam akıllı videolarınız ve fotoğraflarınız olsun.

• Sahi, herkese görünüp de, sizi doğru düzgün görüntüleyebilecek (amatör de olsa) astronomlara görünmemeyi nasıl başarıyorsunuz?

ufo-5787

Niyetiniz ne? 

• Onca ışık yılı mesafe içinde onbinlerce, yüzbinlerce yıldızı tarıyor ediyor, Dünya gibi gezegenler arıyorsunuz. Niçin?

• Kaynaklarından faydalanmak için böyle gezegenlere ihtiyacınız mı var?

• Muhteşem medeniyetinizin ve teknolojinizin devamını sağlayabilmek amacıyla bu bulduğunuz gezegenlere yerleşmeyi niçin düşünmüyorsunuz?

• Sizin silahlarınıza göre ok ve yaydan farkı olmaması gereken dandik silahlarımızdan mı korkuyorsunuz?

• Yoksa hepiniz “ışık ve sevgiyle” oradan oraya gezen bilim insanları mısınız?

• Ya da burası bir hayvanat bahçesi ve turistik geziler düzenliyorsunuz? Hmm…

Neyse, konuyu çok fazla bilimkurgu izlediğini düşündüğüm bir bilim insanı olan Douglas Vakoch‘ın SETI projesi kapsamında oraya buraya dünyanın yerini gösteren sinyaller, haritalar ve şarkılar gönderilmesi üzerine söylediği bir söz ile kapatayım:

“Neden uzaylıların barışçıl olduğunu düşünüyoruz. Uzaya müzik yayını dünyanın tam yerini ele veriyor. Nasa’nın böyle konuları tartışmaya açması gerekir. Uzaya dünyanın galaksideki adresini gösteren haritalar ve bilgiler gönderilmesinin gelecek nesiller için büyük tehlike yaratabilir. dünyaya karşı yapılacak bir uzay saldırısından sağ kurtulmamız mümkün olmaz.”

Zafer Emecan

Yazıda kullanılan tüm görseller Mars Attacks filmi ve Mars Attacks çizgi romanlarından alıntıdır.
Güneş’in Kötü İkizi: Nemesis

“Güneş’in çok uzaklarda, Kuiper Kuşağı civarlarında “Nemesis” adı verilen kahverengi cüce ya da kırmızı cüce eşi, veya dev bir gaz devi gezegeni varmış, birkaç bin yılda bir bize yaklaşıp felaketlere sebep oluyormuş. Hatta Mayalar, Sümerler, işte bilmemkimler bunu yazmışlar.”

Buna benzer yazıları internette birçok komplo teorisinin yer aldığı sahte bilim siteleri veya forumlarda, sosyal medyada görebilirsiniz. Uzun zamandır dile getirilen bu “eş yıldız” veya “Güneş’in kötü ikizi” dedikoduları ne derece doğru?

Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen Jüpiter‘dir. Ardından sırasıyla Satürn, Uranüs ve Neptün gelir. Bunlar haricinde uzaklarda da olsa, bildiklerimiz haricinde başka hiçbir dev gezegen, kahverengi cüce veya eş bir yıldıza rastlanmadı. Gökbilimciler, böylesi bir gezegen veya yıldızın varlığını “beklenen etkileri” görülmediği için zaten ciddiye almıyorlardı.

Eğer buralarda böylesine büyük bir kütle yer alıyor ise, gerek Kuiper Kuşağı, gerek Oort Bulutu, gerekse dış gezegenler oldukça çalkantılı ve dengesiz bir yapıda olmalıydı. Oysa böyle bir dengesiz durum bulunmuyordu. Yine de bilim şüpheyle veya lafla yapılamayacağı için, yine de uzun yıllar boyunca böylesi bir gökcisminin var olup olmadığı araştırıldı, ancak hiçbir ize ulaşılamadı.

wise-stars
Güneş’in 30 ışık yılı kadar çevresinde Wise Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen soluk kahverengi cüceler ve çok soluk kırmızı cüce yıldızlar.

Son yıllarda çok gelişmiş kızılötesi teleskoplarla ve WISE uzay teleskobu ile gökyüzünün tamamı yıllar boyu taranarak sistemimizin çok uzaklarında bu tür bir yapının var olup olmadığı nihai olarak gözden geçirildi, sonuç yine sıfırdı. Bilim insanları yakınlarımızda bu Nemesis isimli mitolojik gezegeni ararken, çok daha uzaklardaki, Güneş Sistemi’nin dışında yer alan yüzlerce kırmızı cüce ve kahverengi cüce yıldızı keşfettiler.

Bu keşfedilen ışık yılları uzaklıklardaki kahverengi cücelerden bazıları öylesine soluktu ki, kızılötesi dalga boyunda zar zor görülebiliyorlardı. Dolayısı ile, bu kadar uzak ve silik yıldızsı yapıları görebiliyorsak, Nemesis’i de rahatlıkla görebilmeliydik. Ama göremedik. Dolayısıyla artık diyebiliyoruz ki; %99.99 ihtimalle Güneş’in böylesi bir ikiz yıldızı veya uzakta bırakın Jüpiter benzeri bir gezegen yok. Ancak, Kuiper Kuşağı civarındaki bazı cüce gezegenlerin alışılmadık yörüngelerine dayanarak, daha küçük boyutlu bir gezegenin var olabileceği düşünülüyor. Bu konuyla ilgili yazımızı bu linkten okuyabilirsiniz.

Nemesis - Kahverengi Cüce
Güneş’in bir kırmızı cüce veya kahverengi cüce eşi olduğu çok uzun zamandır iddia edilmesine rağmen, böyle bir bulguya bilimsel açıdan hiçbir şekilde hala rastlanılamadı.

Eski uygarlıkların kimi astronomi bilgilerine vakıf oldukları, gezegenlerin, Ay’ın ve Güneş’in hareketlerini bir dereceye kadar hesaplayabildikleri doğrudur. Ancak bu sınırlı bilgi düzeyi, bu toplulukları elde etmesi büyük teknolojiler gerektiren bilgilere vakıf kılmaz. Demiri işleyip alet yapmayı bile bilmeyen, en büyük teknolojisi çömlek yapmak olan, yazı yazmak için bile saatlerce taş yontmak zorunda olan, -sözde- onuncu gezegeni keşfeden, yine sözde gezegenler olan Marduk ve Nibiru‘yu bilen ama, çok daha yakınlardaki Neptün ve Uranüs’ten habersiz yaşayan toplumların dinsel hikayelerini ve hayal güçleriyle oluşturduları öyküleri gerçekmiş gibi görmek, en başta o toplumlara, sonra insan zekasına hakarettir.

Aynı mantıkla, 5 bin yıl sonra birileri bizden kalan bir Harry Potter kitabı bulursa, bizim uçan kaçan ejderlerin arasında harala gürele büyü yapıp mucizeler yaratan bir toplum olduğumuzu düşünebilir. Herhalde o zaman da bazı zeki insanlar çıkıp bunlara inananları; “yapmayın arkadaşlar, yazılanlar hayal gücü, bir ev kadınının can sıkıntısından yazdığı hikayeler sadece, gerçek değil” diyerek bunlara inanan halkı ikna etmeye çalışacaktır, tıpkı bizim gibi.

Zafer Emecan

Not: ilk olarak 2014 yılında yayınlanan bu yazımız, yeni bilgiler eşliğinde güncellenerek tekrar yayınlanmıştır. 
Jüpiter Dünya’yı Gerçekten “Koruyor” Mu? (Antropik İlke)

Evrenin insan yaşamı için özel bir dizayna ve “ince bir ayara” sahip olduğunu iddia eden “Antropik İlke”, evrenin sadece Samanyolu’ndan ibaret sanıldığı dönemlerde ortaya atılmış, çoğu eski, temelsiz ve kısıtlı bilgilere sahip olduğumuz dönemlerde şekillenmiş bir düşünce biçimidir.

Bu ilke dahilinde her şeyin “insan için” var olduğu, insanın her varlığın kalbinde ve merkezinde yer aldığı, var olmuş ve var olacak her şeyin insana hizmet için olduğu iddia edilir. Aynı dönemde “insanın yaşadığı gezegen” olarak Dünya’nın her şeyin merkezinde olduğu sanılmış, mide bulandırıcı düzeyde bir kibir ve ego ile insan her şeyin “biricik merkezi” olarak görülmüştü. Bunun etkilerini bugün halen hissediyoruz. Kibir ve içi boş, altı temelsiz bir ego bataklığına bulanmuş bu ilkenin etkileri kimi zaman yer yer azalsa da, kimi zaman eskisinden bile şiddetli olarak görülebiliyor.

Bugün biliyoruz ki, bir bütün olarak “evren”, Samanyolu Galaksisi’nin 100.000 ışık yılı genişliğinden çok ama çok daha büyük, olağanüstü genişlikte bir yer. Görebildiğimiz evrenin “çapı” 100 milyar ışık yılından büyük ve içeriği 300 milyar büyük galaksi, 7-8 trilyon kadar da cüce galaksiden oluşuyor. Güneş gibi yıldız sayısı katrilyonlarla bile ifade edilemeyecek kadar fazla.

Antropik İlke - Kum
Dünya üzerindeki kum tanelerin sayısı bile, evrendeki yıldız sayısını belirtmekte yetersiz kalır.

 

Hele ki Dünya benzeri gezegenlerin miktarı tüm Dünya’daki kum tanelerinin sayısının birkaç misli sayıda. Üstelik bugün, -umuyoruz ki herkes tarafından- Dünya’nın Samanyolu Galaksisi‘nin ve Evren’in merkezinde yer almadığını tartışılmaz bir netlikte biliniyor.

Ve yine umuyoruz ki günümüzde aklı selim sahibi herkes tarafından, insanın da gezegenimizin merkezinde olmadığı, hiçbir şeyin insana hizmet için var olmadığı, tam tersine insan dediğimiz Homo sapiens türünün son derece sıradan bir hayvan türü olarak ekolojik sistemin bir parçası olduğunu ve onun üzerinde olmadığını (her ne kadar inatla öyle davransa da) biliniyor.

Dolayısıyla günümüzde Antropik İlke, bilimsel gerçeklerden habersiz, ayakları yere basmayan ve gerçeklere gözlerini yummuş insanların savunmayı sürdürdüğü zayıf ve çok da ciddiye alınmaması gereken bir düşünce. Burada, bu ilkenin kozmolojiyle ilgili tutumlarından birini kısaca ele almak istiyoruz.

Antropik İlke
Antropik ilke savunucularına göre, gezegenimiz Samanyolu Galaksisi’nin yaşama en elverişli bölgesinde bulunur.

 

Antropik İlke savunucularına göre “Dünya, Samanyolu Galaksisi’nin en uygun yerindeki, en uygun yıldıza, en uygun uzaklıktaki, en uygun boyutta olan gezegendir. Her şeyin “en uygun” olduğu yerde bulunan Dünya haricinde, Evren’de başka bir yerde yaşamın gelişmesi mümkün olamaz. Çünkü üst üste bu kadar mükemmel olasılıkların gerçekleşmesi mümkün değildir”. Bir kere olmuştur, o da Dünya’dır.

Sayısız kozmolojik bulgu, belki şimdilik doğrudan Dünya dışı yaşamı doğrulayamamış olsa da, başka yaşamların var olabilmesinin pek tabii mümkün olduğunu binbir farklı şekilde göstermiştir. Bu sahada çalışmalar halen sürmektedir. Ancak bu ilke çerçevesinde, çok bilinen bir örnek verelim:

Eskiden kalma ve artık pek doğru sayılamayacak bir bilgi, Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin bulundukları konum ve büyüklükleri itibarıyle Dünya’yı göktaşları ve kuyruklu yıldızlardan koruduğu yönündedir.

asteroid4545878
Jüpiter olmasaydı, Dünya’nın yaşama imkan vermeyecek, meteor bombardımanı altında bir gezegen haline dönüşeceği iddia edilir.

 

Bugün birçok astronom da halen bunun bu şekilde olduğunu iddia etmekte ve bu görüşü savunmaktadır. Tabi burada ilk sorulması gereken şudur: “Bu sözde ‘koruma‘ görevinin bilinçli bir şekilde yapıldığı mı iddia edilmektedir?”

Bu sorunun cevabı üzerinde durmaya bile gerek görmüyoruz, elbette cevap hayırdır. Bu durumda, aklı kurcalayan ikinci soru şu olacaktır: “Dünya’nın ‘korunmaya’ ihtiyacı mı var?” Bu kadar hassas dengelerden bahsedeceksek, neden bu hassas dengeler içerisine ‘korunma ihtiyacı‘ dahil edilmiş ve gereksiz bir gerilime neden olunmaktadır? Bu sorular da, ilk ve temel sorumuzun cevabının “hayır” olmasından ötürü, otomatik olarak elenmektedir. Zira gezegenler, galaksiler ve evren bir bilinç çerçevesinde var olmamaktadır, bu durumda parametrelerin “hassas” bir şekilde ayarlanmasından söz edilemez.

Ancak son bir soru, zaten ne demek istediğimizi net bir şekilde izah edecektir: “E bu gezegenler madem bizi koruyor, o halde Dünya’ya düşen göktaşları nereden geliyor ve neden sayısız defalar canlılığın neredeyse tamamen yeryüzünden silinmesi mümkün oldu?”

Neyse, bu eksik bilginin daha doğru ifadesi bize göre şöyle olmalıdır: Evet, kimi zaman Jüpiter ve Satürn, normalde Dünya’nın yörüngesiyle çakışabilecek ve çarpmaya neden olabilecek bazı göktaşlarını (belki de gerçekten çok sayıda göktaşını) yörüngelerinden saptırarak engelleyebilirler.

kuiperbelt
Güneş Sistemi’nin dış kısımları, Kuiper Kuşağı denilen ve yüzbinlerce küçük gezegen ile asteroid’in oluşturduğu bir kuşakla kaplıdır (Telif: Don Dixon).

 

Ancak aynı çekim kuvveti sebebiyle, normalde Dünya’ya çarpmayacak göktaşlarını da, Dünya’ya yönlendirebilirler. Zira Jüpiter ve Satürn, meteorları ve kuyruklu yıldızları yörüngelerinden bilinçli bir tercihle saptırmamakta, “Evet, sen şuraya git.” veya “Hmm dur, sen bu tarafa git.” gibi bir tercihte bulunamamaktadırlar.

Yani, gezegenimize düşen göktaşlarının bir kısmı, Jüpiter’in (ve Satürn, Neptün ve Uranüs’ün) kütleçekimi nedeniyle kararlı yörüngeleri bozulmuş ve bize yönelmiş gök cisimlerinden oluşur. Sadece engellenenlere dikkat çekip, bu dev gezegenler sebebiyle bize yönlendirilmiş olan gök cisimlerini görmezden gelmek hata olacaktır.

Özetle, belki Jüpiter Dünya’ya yönelme ihtimali olan bir kuyruklu yıldızı saptırıp bizi kurtarır ama, aynı zamanda Dünya ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan başka bir kuyruklu yıldızı doğrudan üzerimize yollar. Kaldı ki, çoğu zaman bu tür gezegenlerin “koruma” görevi yapmaları istatistiki olarak da mantıklıdır.

Zira Dünya’nın bir çarpışma noktasında bulunuyor olma ihtimali, bulunmuyor olma ihtimalinden çok çok düşüktür (çünkü uzay son derece geniş bir yerdir ve Dünya son derece küçüktür). Dolayısıyla büyük ihtimalle, herhangi bir saptırma işleminin Dünya’yı “koruması”, ister istemez “hedef haline getirmesi” olasılığından çok çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu süreci bir “koruma” olarak değerlendirmek saçmalık ve hata olacaktır.

jupiter_impacts_ss
Jüpiter’in üzerine düşen bir kuyrukluyıldız, astronomlarca canlı olarak gözlemlenebilmiştir (Telif: NASA Hubble).

 

Tabii ki Jüpiter’in ve diğer büyük kütleli gezegenlerin zaman zaman Dünya’yı olası bir çarpışmadan kurtardıklarını inkar etmemekteyiz. Ancak kelimelere, olaylara ve olgulara yüklenen anlamlar, hatalı sonuçlara varmamıza neden olabilecektir. Dolayısıyla “gizli koruyucu”, “sessiz koruyucu” veya basitçe, “koruyucu” gibi kelimeler, bu gezegenlerin kasti bir müdahalede bulunuyormuş zannedilmesine neden olabilmektedir.

Örneğin, bu “koruyuculuğu” test etmek adına International Journal of Astrobiology isimli dergide J. Horner ve B.W. Jones bir seri makale yayınlamış ve simülasyonla bu iddiaları test etmiştir. Yapılan analizlerde, birçok önceki inancın yanlışlandığı görülmüştür. Örneğin, önceki astronomların iddia ettiği “herhangi bir Jüpiter-benzeri gezegenin varlığı, Dünya’nın korunabilmesi açısından Jüpiter’in hiç olmamasından iyidir” düşüncesinin tamamen hatalı olduğu görülmüştür. Benzer şekilde, yine uzun yıllardır sanılanın aksine, Jüpiter eğer daha ufak olacak olsaydı, daha az sayıda göktaşının bize çarpacağı hesaplanmıştır.

Dolayısıyla günümüzde var olan Jüpiter, olabilecek optimum kütleden daha büyüktür ve bu, daha fazla çarpışma anlamına gelir. Aynı simülasyon ana kuşak asteroidler ve kısa dönem kuyrukluyıldızlar için tekrar edildiğinde, aynı sonuçlar elde edilmiştir: Jüpiter, bizi koruduğu kadar, bizi tehlikeye de atmaktadır. Jüpiter’in Dünya’yı “koruduğu” en temel cisimler ise Oort bulutsusundan gelen cisimlerdir. Ancak yine Jüpiter’in boyutları, “en iyi koruma” için hassas olarak ayarlanmamıştır; tam tersine, olabilecek en iyi kütleden oldukça uzaktır (ve büyüktür).

Uzun lafın kısası, bu tür konularda tek açıdan düşünerek, işimize gelen bilgi parçalarını alıp, geliştirdiğimiz hipotezleri desteklemek için kullanmak büyük bir hata olacaktır. Antropik İlke’nin de temel olarak hatası, neredeyse hiçbir bilimsel bilgiye dayanmadan, çok büyük çıkarımlarda bulunmak ve bunları test etme ihtiyacı duymamaktır. Ancak en ufak bir sorgulama silsilesi bile, bu ilkenin temellerin kolayca çürütmektedir. Hiçbir şey insan için var değildir ve insan, hiçbir şeyin merkezinde değildir. Ha, belki ego ve kibrin merkezinde olabiliriz, illa bir şeylerin merkezinde olacaksak…

Hazırlayan: Zafer Emecan
Geliştiren: Çağrı Mert Bakırcı (Evrim Ağacı)

Not: İlk olarak 2013 yılında yayınlanan bu yazımız, güncellenerek yeniden yayınlanmıştır.