Oort Bulutu Nedir, Nerededir?

Güneş’ten yaklaşık 2 bin astronomi birimi* (yani yaklaşık 300 milyar km) öteden başlayıp, 100 bin astronomi birimi (14-15 trilyon km) uzaklığa kadar tüm Güneş Sistemi’ni küresel biçimde çepeçevre saran ve milyonlarca kuyrukluyıldızdan oluştuğu düşünülen küresel bir kuşaktır Oort Bulutu.

Buraya ait hiçbir gözlem veya keşif yoktur. Kuşağın varlığı tamamen varsayımlara dayanır ki, bu varsayımların temel dayanağı uzun dönemli ve her yönden iç güneş sistemine giren kuyruklu yıldızlardır.

Güneşin kütleçekimsel etkisinin en yakınındaki yıldızın (Alpha Centauri) yaklaşık yarısı uzaklığına kadar etkin olduğu düşünüldüğünde, Oort Bulutu varsayımı gayet tutarlı görünüyor.

Bu varsayım aynı zamanda, yakın yıldızların bizdeki Oort Bulutu gibi dış meteor kuşaklarıyla Güneş’inkinin iç içe olabileceği ve karşılıklı etkileşim içinde olabilecekleri düşüncesini de beraberinde getirir. Alpha Centauri’nin çevresini saran benzeri bir oluşum ile arasında karşılıklı bir değiş tokuş söz konusu olabilir. Yine, Güneş’in galaksideki dolanımı sırasında yakın geçiş (1-2 ışık yılı) yaptığı yıldızlar da bu kuşak üzerinde çekim etkisi yaratarak buradan Güneş Sistemi içine kuyruklu yıldız akını başlatabilir.

(*) Astronomi birimi (AB), gökbilimcilerin kullandığı bir uzaklık ölçeğidir. 1 AB, Güneş ile Dünya arasındaki yaklaşık uzaklık olan 150 milyon kilometreye tekabul eder. Ecnebiler AU şeklinde kısaltılarak da yazarlar…

Zafer Emecan

 

Facebook

image_printPDF Kaydet & Yazdır

Yazar: Zafer Emecan

Bir astronomi işçisi. Kozmik Anafor'un kurucusu, her şeyi ve hiçbir şeyi. İlgisiz üniversiteler bitirmiş olmasına rağmen, içinden atamadığı gökbilim sevgisini kaleme, klavyeye, araştırmalara dökmeye çalışan, haddini bilen, ama bazen aşan bir amatör astronom.

Keşfet!

Bursa Ulu Camii Minberinde Güneş Sistemi Var Mı?

Bursa’da 1396-1400 yılları arasında yapılan Bursa Ulu Camii hakkında uzun zamandır basınımızda bazı haberler yapılıyor. …