Tag Archives: Sunshine

Mart, 2015

  • 25 Mart

    Bilim Kurgu Filmlerindeki Hatalar

    Bilimkurgu, insanlığın ufkunu açan, yeni fikirlere öncü olan önemli bir edebiyat ve sanat dalıdır. Şunu diyebiliriz ki, eğer bilimkurgu yazarlarının hayalleri ve öngörüleri olmasaydı bugün kullandığımız birçok teknolojiye ulaşabilmemiz mümkün olmazdı. Bu yönüyle bilimkurgu için bilimin itici gücü de diyebiliriz. Bununla beraber, özellikle bilimkurgu filmlerinde “bazıları kasti” birçok hata yapılabiliyor. …