Tag Archives: Coma Berenices

Ekim, 2016

  • 19 Ekim

    Coma Berenices (Berenis’in Saçları) Takımyıldızı

    Berenis’in Saçları Takımyıldızı, Aslan (Leo) ve Bootes (Çoban) takımyıldızlarının arasında bulunur. “Coma” Latince’de Saç, “Berenices/Βερενίκης” Yunanca’da kral Ptolemy III Euergetes’in eşi olan kraliçe Berenis’e ait anlamlarına gelmektedir. Gökyüzünde Çoban’dan Aslan’a doğru bakıldığında, üç yıldızdan oluşan 45 derecelik bir ikizkenar üçgen görünümündedir. Yıldızlardan Alpha Comae Berenices (α Com), F5V spektral tipinden bir …