KOZMİK ANAFOR
Fizik / Astrofizik Kozmik Anafor Arşivi

Kuantum Mekaniğine Giriş: Kara Cisim Işıması

Bu yazıyı yaklaşık 1 dakikada okuyabilirsiniz.

Kara cisim ışıması; tamamen varsaydığımız, üzerine düşen tüm ışınımı soğuran ve hiçbirini yansıtmayan, dolayısıyla siyah olması gerektiğini varsaydığımız termodinamik denge halindeki kara cismin, yalnızca sıcaklığı sebebiyle yaptığı ışınımı ifade eder.

Kara cismin yapacağı bu ışımanın dağılım fonksiyonunu belirlemek için Rayleigh ve Jeans 1900 yılında elektrodinamik ve termodinamik argümanlara dayanarak Rayleigh-Jeans Yasasını ortaya koydular.

Rayleigh-Jeans Formula
Rayleigh-Jeans Yasası (kb: boltzman sabiti, T: sıcaklık, V: frekans, c: ışık hızı)

Fakat açıkça görülmektedir ki, frekans (V) sonsuza giderken bu formül ıraksamakta, dolayısıyla deneysel sonuçlar ile tam olarak örtüşmemektedir. Yani klasik fizik bu noktada yetersiz kalmaktadır.

Ardından Max Planck 1900 yılında Karacisim Işınımını tam olarak açıklayabilen, bugün de kullandığımız Planck Dağılım Fonksiyonunu yayınladı.

Makalenin devamını kardeş sitemiz rasyonalist.org adresindeki bu linkten okuyabilirsiniz.

Hep Daha Fazla Okumak Gerek

Basınç Nedir? Katılarda, Sıvılarda ve Gazlarda Basınç

Ögetay Kayalı

Maddenin Tam Zıddı: Antimadde

Berkan Alptekin

Yıldız Tayfı, Doppler Etkisi ve Hareket

Kozmik Anafor

Güneş Fiziği: Kelebek Diyagramı

Süleyman Yeşil

Evrendeki Boşluklar ve Eridanus Supervoid

Taylan Kasar

Astronom Nedir ve Nasıl Astronom Olunur?

Sinan Koçak