KOZMİK ANAFOR
Güneş Sistemi Kozmik Anafor Arşivi

Oort Bulutu Nedir, Nerededir?

Bu yazıyı yaklaşık 1 dakikada okuyabilirsiniz.
Latest posts by Zafer Emecan (see all)

Güneş’ten yaklaşık 2 bin astronomi birimi* (yani yaklaşık 300 milyar km) öteden başlayıp, 100 bin astronomi birimi (14-15 trilyon km) uzaklığa kadar tüm Güneş Sistemi’ni küresel biçimde çepeçevre saran ve milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştuğu düşünülen küresel bir kuşaktır Oort Bulutu.

Buraya ait hiçbir gözlem veya keşif yoktur. Kuşağın varlığı tamamen varsayımlara dayanır ki, bu varsayımların temel dayanağı uzun dönemli ve her yönden iç güneş sistemine giren kuyruklu yıldızlardır.

Güneşin kütle çekimsel etkisinin en yakınındaki yıldızın (Alpha Centauri) yaklaşık yarısı uzaklığına kadar etkin olduğu düşünüldüğünde, Oort Bulutu varsayımı gayet tutarlı görünüyor.

Bu varsayım aynı zamanda, yakın yıldızların bizdeki Oort Bulutu gibi dış meteor kuşaklarıyla Güneş’inkinin iç içe olabileceği ve karşılıklı etkileşim içinde olabilecekleri düşüncesini de beraberinde getirir. Alpha Centauri’nin çevresini saran benzeri bir oluşum ile arasında karşılıklı bir değiş tokuş söz konusu olabilir. Yine, Güneş’in galaksideki dolanımı sırasında yakın geçiş (1-2 ışık yılı) yaptığı yıldızlar da bu kuşak üzerinde çekim etkisi yaratarak buradan Güneş Sistemi içine kuyruklu yıldız akını başlatabilir.

(*) Astronomi birimi (AB), gökbilimcilerin kullandığı bir uzaklık ölçeğidir. 1 AB, Güneş ile Dünya arasındaki yaklaşık uzaklık olan 150 milyon kilometreye tekabul eder. Ecnebiler AU şeklinde kısaltılarak da yazarlar…

Zafer Emecan

Hep Daha Fazla Okumak Gerek

Satürn’ün Soğuk Cenneti: Titan

Zafer Emecan

Satürn’de Güneş Tutulması

Zafer Emecan

“Panspermia” (Dünya Dışı Yaşam Tohumları) Nedir?

Zafer Emecan

Güneş Sistemi’nin Coğrafyası: VENÜS

Yavuz Tüğen

Neptün ve Uydusu Despina

Zafer Emecan

Hayır, Yakında Bir Asteroit Dünya’ya Çarpıp Hepimizi Öldürmeyecek!

Kemal Cihat Toprakçı