Oort Bulutu Nedir, Nerededir?

Yaklaşık Okuma Süresi: 2 Dakika...

Güneş’ten yaklaşık 2 bin astronomi birimi* (yani yaklaşık 300 milyar km) öteden başlayıp, 100 bin astronomi birimi (14-15 trilyon km) uzaklığa kadar tüm Güneş Sistemi’ni küresel biçimde çepeçevre saran ve milyonlarca kuyruklu yıldızdan oluştuğu düşünülen küresel bir kuşaktır Oort Bulutu.

Buraya ait hiçbir gözlem veya keşif yoktur. Kuşağın varlığı tamamen varsayımlara dayanır ki, bu varsayımların temel dayanağı uzun dönemli ve her yönden iç güneş sistemine giren kuyruklu yıldızlardır.

Güneşin kütle çekimsel etkisinin en yakınındaki yıldızın (Alpha Centauri) yaklaşık yarısı uzaklığına kadar etkin olduğu düşünüldüğünde, Oort Bulutu varsayımı gayet tutarlı görünüyor.

Bu varsayım aynı zamanda, yakın yıldızların bizdeki Oort Bulutu gibi dış meteor kuşaklarıyla Güneş’inkinin iç içe olabileceği ve karşılıklı etkileşim içinde olabilecekleri düşüncesini de beraberinde getirir. Alpha Centauri’nin çevresini saran benzeri bir oluşum ile arasında karşılıklı bir değiş tokuş söz konusu olabilir. Yine, Güneş’in galaksideki dolanımı sırasında yakın geçiş (1-2 ışık yılı) yaptığı yıldızlar da bu kuşak üzerinde çekim etkisi yaratarak buradan Güneş Sistemi içine kuyruklu yıldız akını başlatabilir.

(*) Astronomi birimi (AB), gökbilimcilerin kullandığı bir uzaklık ölçeğidir. 1 AB, Güneş ile Dünya arasındaki yaklaşık uzaklık olan 150 milyon kilometreye tekabul eder. Ecnebiler AU şeklinde kısaltılarak da yazarlar…

Zafer Emecan

Daha fazla okumalısınız

Yazar: Zafer Emecan

Bir astronomi işçisi. Kozmik Anafor'un kurucusu, her şeyi ve hiçbir şeyi. İçinden atamadığı gökbilim sevgisini kaleme, klavyeye, araştırmalara dökmeye çalışan, haddini bilen, ama bazen aşan bir amatör astronom.

Keşfet!

Bir Astroloji Uydurması: Mars’ın Geri Gitmesi (Mars Retrosu)

Astrologların anlatmaya bayıldığı haberlerden biridir Mars’ın geri gitmesi… Hemen başlarlar konuşmaya; Geri giden Mars sizlere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.