2015’in son günlerinde motorlu taşıtlardaki ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarını değiştiren düzenleme, biz astronomi ve uzay tutkunlarını da ilgilendirecek biçimde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özel Tüketim Vergisi, tek aşamada tahakkuk eden ve dar kapsama sahip bir vergi türüdür. Bu verginin konusunu ÖTV Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen ve Kanun’a ekli listelerde yer alan malların ithalatı, imalatı veya ilk iktisabı ile satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listede yer alan tüm mallar yerli ve yabancı mal ayırımına tabi tutulmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nin konusuna alınmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede; birden çok motorlu kara, deniz ve hava araçlarına yer verilmiştir. Dolayısıyla bu listede yer alan araçların ilk iktisabı veya ithali ile imal ve inşa edenler tarafından teslimi ÖTV’ye tabi olmaktadır.

Uzay araçları bakımından (II) sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 88.02 olan:
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi);

• Uzay araçları (uydular dâhil),
• Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar,
• Yörünge-altı araçları

için, 25 Kasım 2016 itibari ile güncel ÖTV %0,5 olarak belirlenmiştir.

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların istiap haddi, motor silindir hacmine ve elektrik motoru olup olmamasına göre değişen özel tüketim vergisi oranlarının %15-%160 arası olduğunu düşünürsek, devletimiz gerçekten uzay çalışmaları için bizlere ÖTV bağlamında büyük bir kıyak geçmektedir.

Yavuz Tüğen

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150418-8.htm