Bir önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, birçok parametrenin ortak olması koşulunda bir gezegene “Dünya benzeri gezegen” diyebiliriz. Fakat buradaki amacımız farklı parametrelerin neler olduğunu göstermek. Bu yüzden parametreleri bölerek, size benzerlikleri kadar farklılıkları da olabilen gezegenlerden bahsediyoruz.

Bu yazımızda, yarıçapı bakımından Dünya’ya benzeyen Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerden söz edeceğiz. Dünya’nın yarıçapı 6,371 km. Yani verdiğimiz birimi bu sayı ile çarparak bahsettiğimiz ötegezegenin yarıçapını bulabileceğiz. Size bu yazıda bahsedeceğim 10 ötegezegen de 1 Dünya biriminde. Yani tam tamına (fiziksel ölçüm hata payları elbette vardır) Dünya kadar yarıçaplı gezegenleri kast ediyoruz.

Hazırsanız başlayalım…

 1. Kepler 271 c, evet bu gezegenimiz tıpkı anlatacağım diğer 9 gezegen gibi yarıçap olarak Dünya’nın tıpatıp benzeri. Kütlesi hakkında bilgi sahibi olamadığımız bu gezegenimizin yörünge dönemi yaklaşık 7,4 gün olmakla beraber yarı küçük ekseni yaklaşık 0,071 astronomik birimdir (1AB=149600000km). Yıldızına oldukça yakın olan bu gezegen, 5500 K (Kelvin) derece sıcaklığında ki, Kepler 271 c yıldızının etrafında dolanmakta.
 2. Kepler 392 b, 1 Dünya yarıçapı büyüklüğünde. Bu gezegenimiz 5,34 günde yörünge dönemini tamamlamakta. Yine kütlece bir bilgimiz olmayan bu gezegenimizin yarı küçük ekseni 0,059 AB dir. 1,13 Güneş kütleli ve yaklaşık 5900 K dereceli Kepler 392 yıldızının etrafında dolanmakta.

  Kepler 20f gezegeninin bir sanatçı tarafından tasviri.
  Kepler 20f gezegeninin bir sanatçı tarafından tasviri.
 3. Kepler-20 f, 1 Dünya yarıçaplı ötegezegenler arasında kütlesini tek bildiğimiz güzel bir gezegen. Yaklaşık 14 Dünya kütlesine sahip (1 Dünya kütlesi=5.9736×1024kg). Bu bilgi bize Dünya’dan 14 kat daha yoğun bir gezegenle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yörünge dönemi 1 Dünya kütleliler arasında en yükseği bu gezegen. 19 günlük dolanım yapıyor. Yarı küçük ekseni 0,11 AB olan bu gezegen birçok yönü ile Güneş’e benzeyen Kepler-20 yıldızının etrafında dolanıyor.
 4. Kepler -322 b, yine 1 Dünya yarıçalı bu gezegenimizin yörünge dönemi yaklaşık 1,6 gün. “1 yılları” 1,6 gün. Yine muazzam bir dolanma hızı. Hem de yarı küçük ekseni 0,27 AB olan bir gezegen için… Özellikle Güneş’in 0,91 katı olan Kepler 322 yıldızının çevresinde dolanıyorsanız gerçekten dikkat çeken bir gezegen olursunuz.
 5. Kepler-282 b, 1 Dünya yarıçaplı bu gezegenin yörünge dönemi ise 11 gün ve yarı küçük ekseni 0,083 AB. Güneş’in her anlamda ikizi olan Kepler 282 yıldızının etrafında dolanarak dikkat çekiyor.

  Kepler 398c ve 398b gezegenlerinin yıldızına göre yörünge uzaklıkları.
  Kepler 398c ve 398b gezegenlerinin yıldızına göre yörünge uzaklıkları.
 6. Kepler-398 c, 1 Dünya yarıçaplı bu gezegen, diğer 1 yarıçap benzeri gezegenlere göre en yüksek yarı büyük eksende dolanmakta. Yaklaşık 0,087 AB. Yörünge dönemi ise yaklaşık 11,5 gün. Güneş’in yarısı kadar olan Kepler 398 yıldızının etrafında dolanıyor.
 7. Kepler 336 b, 1 Dünya yarıçaplı bu gezegen, sadece 2 günde bir yılını tamamlıyor. Yarı küçük ekseni 0,33 AB’dir.
 8. Kepler 197 b, 1 Dünya yarıçaplı başka bir gezegenimiz olan Kepler 197 b ‘nin yörünge dönemi 5,5 gün, yarı küçük ekseni ise 0,06 AB’dir.  0.86 Güneş kütlesine sahip yıldızının sıcaklığı yaklaşık olarak 6000 K derece, yarıçapı ise 1,12 güneş yarıçapıdır.
 9. Kepler-130 b, 1 Dünya yarıçaplı olan gezegenimizin yörünge dönemi yaklaşık 8,5 gündür. Yarı küçük ekseni 0,079 AB’dir. Yıldızı Kepler 130’un kütlesi tam tamına (yanılgılar hariç) 1 Güneş’tir. Yarıçap olarak Güneş’in 1,13 katı olan bu yıldızın sıcaklığı yaklaşık 5830 K derecedir.
 10. Kepler- 327 c, son olarak bahsedeceğim bu gezegenin yörünge dönemi yaklaşık 5,5 gün olup yarı küçük ekseni 0,047 AB’dir.

Bu bahsettiğimiz gezegenlerin ortak bir özellikleri daha var; o da neredeyse hepsinin 2014 yılında keşfedilmesidir. Sadece Kepler-20 f gezegeni 2011 yılında keşfedilmiş, güncellemesi ise 2012 de yapılmıştır. Bu bilgiler exoplanet.eu sitesinden alınmıştır.

Süleyman Yeşil