Üstteki fotoğrafta, bize en yakın galaksi kümesi olan, kapı komşumuz Başak (Virgo) Kümesi’ni görüyorsunuz.

İrili ufaklı 2.000 kadar gökada içeren bu kümenin merkezi, yaklaşık 70 milyon ışık yılı uzağımızda yer alıyor. Küme galaksilerinin bazıları ise sadece 15-20 milyon ışık yılı kadar ötemizde.

Biliyorsunuz (ya da şu an öğreniyorsunuz), galaksiler kütle çekim nedeniyle bir araya gelerek kümeler oluşturma eğilimindedirler ve hemen tüm galaksilerin ait olduğu birer küme var. Bizim gökadamız olan Samanyolu da “Yerel Grup” adını verdiğimiz 3 büyük ve 40 kadar cüce galaksiden oluşan küçük bir kümenin parçası.

Başak kümesi, tıpkı Samanyolu’nun içinde bulunduğu yerel grup benzeri oluşumların bir araya gelmesi ile oluşmuş durumda. Gökada kümeleri zaten böylesi grupların bir araya gelerek meydana getirdiği yapılardır.

Başak Kümesi’ni oluşturan galaksilerin toplamdaki kütle çekimi o kadar büyüktür ki, bizim yerel kümemizde yer alan galaksilerin hareketlerini bile etkiler. Bununla beraber, Başak kümesi nihai küme oluşumu değildir. Kendisi de, yerel süper küme dediğimiz çok daha büyük bir galaksi topluluğunun bir parçasıdır.

Böylesi bir fotoğrafı bir teleskop kullanarak tek seferde çekmeniz mümkün değil, çünkü küme gökyüzünde oldukça büyük bir alanı (dolunayın 5 katı kadar) kaplar. O nedenle gökyüzü fotoğrafçısı Rogelio Bernal Andreo, bu görüntüyü oluşturmak için birçok fotoğrafı birleştirmek durumunda kalmış. İngilizce biliyorsanız, fotoğrafın hikayesini Andreo’nun anlatımıyla şu linkten okuyabilirsiniz.

Zafer Emecan