Uluslararası Uzay İstasyonuna Şubat 2021 yılında gönderilmesi planlanan EXOLAB-8 DENEYiNE EVinizdEN katılabileceğiniz sanal lise bilim sınıfı!

Baklagil bitkisi ile 2 sömestr uzunluğundaki proje tabanlı öğrenme kursu, öğrencilerin bir fen öğretmeni rehberliğinde otantik, bağımsız araştırma yapmalarını sağlayacaktır. Sorgulamaya dayalı yöntemleri kullanarak öğrenciler literatür taraması yapacak, bir araştırma önerisi oluşturacak ve yaptığı araştırmanın sonuçlarını sunacaktır.

ExoLab-8 deney kiti ile birlikte maliyeti 1274 $ olan kursta; konuk konuşmacılarında katılacağı dersler, belirli konulara ve öğrenci ilgisine göre düzenlenecektir. Müfredat kapsamında planlanan oturumlar, uygunluğa bağlı olarak farklı haftalarda gerçekleşebilir. Ana araştırmalar ExoLab’ı kullanacak olsa da, öğrenciler anlayış geliştiren ve sorgulama becerilerini derinleştiren diğer haftalık uygulamalı faaliyetlere katılabilirler . Öğrenciler, ders içeriği ve zenginleştirme için Magnitude.io platformuna kaydolacak. Google Meet aracılığıyla dersleri online sınıflarda gerçekleştirebileceklerdir. Dersler 14 Eylül 2020‘de başlayacak.

Kazanımlar

 • Uygulamalı bilimle gerçek dünya araştırması yapma becerisi
 • Sorgulamaya dayalı pedagoji, proje tabanlı öğrenme yetisi
 • Ödüllü bir AP Science öğretmeni tarafından eğitim alma imkanı
 • Evde bilim dersi veya STEM ders dışı olarak alma olanağı (kişisel gelişim)

Eğitmen Hakkında

Lori Waters, Magnitude.io’da bir Uzaktan Eğitim İletişim ve Eğitim Lideridir. ExoLab baklagil-Rhizobia mikro yerçekimi misyonunun ortak araştırmacısı olarak, görev için aktif olarak bilimsel araştırma ve deneysel tasarım yapmaktadır. Öğretmenlere rehberlik etmenin ve Magnitude Classroom için içerik geliştirmenin yanı sıra, öğrencileri bağımsız astrobotanik araştırmaları yürütmek için sorgulamaya dayalı bir kursta yönlendiriyor.

Waters, şu anda evde eğitim veren sözleşmeli bir eğitmen, özel okulların yanı sıra Orlando Bilim Merkezi’nin eski bir eğitimcisidir. Genel eğitim konuları, yer ve uzay bilimleri, biyoloji ve AP çevre bilimleri dersleri vermiştir. Öğrencileri, Leguminaut Challenge, Tomatosphere, Space Chile Pepper Challenge ve Johnson Space Center Lunar ve Meteorite örnek disk programı ile proje tabanlı öğrenmeye katıldı. 2019 yılında yenilikçi araştırmaya dayalı bilim eğitimi için Vakıf Akademisi Müdürü Ödülü’nü aldı. Waters, dört temel konu alanında Florida Profesyonel Eğitimci Sertifikasına sahiptir. ABD Uzay ve Roket Merkezinin eğitimciler için düzenlediği, Eğitimciler için Uzay Akademisi ve Houston Uzay Merkezi Eğitimciler Uzay Üniversitesi’nden mezun oldu. Waters, Magnitude’a yirmi yıllık deneyimi getiriyor.

Lisansını Furman Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi alanında, Phoenix Üniversitesi’nden MBA ve Florida Üniversitesi’nden Fen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Sertifikası aldı. Şu anda University of North Dakota Uzay Çalışmaları Yüksek Lisans programına kayıtlıdır. 2020 yazında liseler için NASA Ames GeneLab programı ile Eğitimde Öğretmen stajını tamamladı.

Müfredat

 • 1. Hafta: Bilimsel araştırma ve ExoLab-8 deney setini kurma.
 • 2. Hafta: Baklagil, rizobi ​​ve bitki biliminin temelleri.
 • 3. Hafta: Toprak bilimi, bitki besin maddeleri ve gübreler. Beyin fırtınası ile araştırma konusu seçimi.
 • 4. Hafta: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki tropizmler ve bitki araştırmaları; Konu seçimi ve bir araştırma önerisi geliştirme.
 • 5. Hafta: ExoLab’da ilk deneyin sonucunu gözden geçirme; geliştirilmekte olan araştırma önerisini sunmak için bir powerpoint veya prezi oluşturun.
 • 6. Hafta: Araştırma önerisinin sözlü sunma ve geri bildirim alma.
 • 7. Hafta: Deney kurulumu ve denemelere başlama; Biyoinformatiğe Giriş.
 • 8. Hafta: Bölüm 1 veri analizi NASA Ames GeneLab platformu, Gilroy Lab platformu ve diğer benzer veri bilimi platformları kullanılarak; Deneyden veri toplanması
 • 9. Hafta: Bölüm 2, NASA Ames GeneLab platformu, Gilroy Lab platformu ve diğer benzer veri bilimi platformlarını kullanarak veri analizi; Deneyden veri toplanması.
 • 10. Hafta: Deneyden veri toplanması. Gıda sürdürülebilirliğine odaklanma.
 • 11. Hafta: İlk bulguları tartışılması ve karşılaştırılması. Ay ve Mars’ta büyüyen bitkiler.
 • 12. Hafta: Sunum tasarımı ve bulguları iletmek için bir araştırma makalesinin hazırlanması. Öğrenciler tarafından belirlenen özel konu veya konuk konuşmacı tarafından yapılan sunum.
 • 13. Hafta: Sunum ve araştırma makalesinin tamamlanması. Öğrenciler tarafından belirlenen özel konu veya konuk konuşmacı tarafından yapılan sunum.
 • 14. Hafta: Öğrenci Sunumları. Güz yarıyılı boyunca, öğrencilerin sunum yapmaları için yeterli zaman sağlamak amacıyla bu hafta iki oturum düzenlenecektir. Kayıtlı öğrenci sayısını karşılamak için süre uzatılabilir .
 • 15. Hafta (yalnızca bahar): Öğrenci Sunumları.

ExoLab-8: Baklagiller Uzayda

ExoLab-8, oluşturulan online K-12 sınıflarında (ExoLab), baklagil yetiştirme deneyimini öğrencilere; yıl boyu süren bilimsel araştırma, deneysel tasarım ve veri bilimi uygulamaları için NGSS (Next Generation Science Standards) ile uyumlu bitki bilimi deneyini, öğrencilerin sınıflarında ve Uluslararası Uzay İstasyonundaki mikro yerçekimi altındaki online deney platformu üzerinden sağlamaktadır.

Öğrenciler, 2020 yılının Ağustos-Aralık ayları arasında baklagillerini Dünya’da yetiştirme pratiği yapacaklar, baklagil daha sonra yörüngeye fırlatılacak ve Şubat 2021’de 30 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonunda büyüyecek. Mart-Mayıs 2021’de öğrenciler katılmaya davet edilecekler. uçuş sonrası genetik ve veri analizini gerçekleştirecekler.

ExoLab-8 Deney Etkileşimli Zaman Çizelgesi

Sınıf öğrenimine yönelik bu yeni, olaya dayalı yaklaşım, öğrencilerinizi bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıracak ve Baş Araştırmacılar ve bilim insanlarından oluşan ekibimizle birlikte gerçek zamanlı olarak içgörüleri keşfedecektir. ExoLab-8 programı, öğretim ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uzaktan, sınıfta veya karma veya hibrit öğrenme stillerine uyumlu bir eğitim metoduyla yürütülebilir.

Uçuş Öncesi Denemeler

2020 Sonbaharında (Ağustos-Aralık), ExoLab-8 müfredatımız öğrencilerinizin sınıfa uygun bitki yetiştirme deneylerine katılmaları için kapsamlı fırsatlar sunacaktır. İster sınıfta ister evde olsun, öğrencileriniz dokuz farklı baklagil bitkisi arasından seçim yapacak, yaşam için hangi kritik unsurların gerekli olduğunu öğrenecek ve genellikle toprağa gömülü olan biyoloji, kimya ve çevre bilimini keşfedecek: baklagil bitkisi arasındaki simbiyotik ilişki kökler ve nitrojen bağlayıcı bakteriler, Rhizobium. Başarılı bir deneyde, bu ilişki, azot döngüsünde kritik bir rol oynayan köklere bağlı görünür nodüller üretecektir.

Orbit Deneyiminde

Şubat 2021’de, olası dokuz baklagil tohumundan biri, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Dünya’nın yörüngesinde yakalanan mikro yerçekiminde 30 gün boyunca büyümeye gönderilecek. Magnitude Classroom aracılığıyla öğrenciler, büyüyen fidelerin neredeyse gerçek zamanlı görüntülerine sahip olacaklar ve mikro yerçekiminin bitki büyümesini nasıl engellediğini veya iyileştirdiğini ve simbiyotik baklagil-rizobyum ilişkisi yoluyla Dünya’da meydana gelen nodülasyonun uzayda kopyalanabilir olup olmadığını gözlemleyebilecekler.

Uçuş Sonrası Analiz

İlkbahar 2021’de (Mart-Mayıs), uzayda yetişen baklagil bitkileri Dünya’ya döndüğünde, öğrenciler, bitkide bu nedenle değişmiş olabilecek yeni gen ifadelerini belirlemek için araştırma dereceli genetik laboratuvar analizlerini inceleme fırsatına sahip olacaklar. mikro yerçekiminin gerilimleri. Öğrenci dostu teknolojiyi kullanarak, öğrenciler verilerini kullanma ve görselleştirme, araştırmalarını açıklama ve gelecekteki takip deneylerini tasarlama alıştırması yapma fırsatı bulacaklar. Programın sonunda sınıflar, görevi tamamladıklarına dair bir ExoLab-8 görev arması alacak.

Öğretmenler İçin Hazırlık Kursu

ExoLab programı, sınıfınızı ExoLab-8’i 2020-21 öğretim yılına entegre etmeye hazır hale getirmek için kendi hızınızda bir Mesleki Gelişim kursu içermektedir.

Sınıfların ders dönemi boyunca alışılmadık bir metod ile işlenecek olması nedeniyle öğretmenlere, uzak bir bilim laboratuvarı için en iyi uygulamalardan sosyal olarak mesafeli ama etkin uygulamalı etkinliklere kadar harmanlanmış öğrenme modellerinin pratik uygulamaları konusunda liderlik edilecektir.

Kayda dahil edilen sınıf seviyesi danışmanlarımız, özel sınıf ihtiyaçlarınızı desteklemek için düzenli canlı oturumlar için kurs süresi boyunca hazır olacaktır.

Kazanımlar

 • 2020-21 öğretim yılı boyunca müfredatlarını tamamlamak için ExoLab-8’i kullanmaya hazır olurlar.
 • Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Magnitude platformu, ders içeriği, ExoLab cihazı, deney, bilim ve mikro yerçekimi koşulları ile rahatlık kazanır.
 • ExoLab-8 deneyi hakkında etkili deney temelli dersleri değiştirme, oluşturma, atama ve sunma becerileri elde ederler.
 • Bilim protokolleri, deneysel tasarım, veri toplama, veri analizi gibi pedagojik uygulamalarda ve fen uygulamalarında yetkinlik kazanırlar.
 • Bütünsel bilim deneyleri tasarlama ve bunlara katılma yetkisine sahip olurlar.
 • Öğrencilerinin fen deneylerini değerlendirmek için beceri elde ederler.

Fatma Betül Özdemir

Kaynakça:

1) Magnitude.io, ExoLab-8 (https://magnitude.io/exolab-8/)

2) Magnitude.io, ExoLab Homeschool Astrobotany, ExoLab102 Directed Astrobotany Research (https://magnitude.io/exolab-homeschool-astrobotany/)

3) Magnitude.io, ExoLab-8 deney seti satış adresi (https://magnitude.io/product/exolab-8/)