Aşağıda, bilimsel çalışma ve araştırmalarınızda yararlanmak üzere listelenmiş akademik kaynaklar yer almaktadır. Bunlar popüler bilim kaynakları değildir. Güvenilir Türkçe popüler bilim kaynaklarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

ACS (American Chemical Society) Publications
Bu online veritabanı; American Chemical Society yayınlarına ait 1879 yılından günümüze kadar olan kimya alanındaki 120 yıllık dergi arşivine tam metin erişim imkanı sağlar.


Ankara Üniversitesi Dergi Veritabanı
Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan 42 adet bilimsel dergiye erişim olanağı sunulmaktadır.


ArXiv E-print Archive


BioMed Central

Biyoloji ve Tıp alanındaki elektronik dergi yayıncısıdır. Bütün dergilerdeki bilimsel makaleler serbest erişimlidir. Bu makalelere devamlı olarak ücret ödemeksizin online erişilebilir. Bazı eleştirel yazılar veya raporlar için ise üyelik gerekmektedir.


BioOnline İnternational

Bioline International’s goal of reducing the South to North knowledge gap is crucial to a global understanding of health (tropical medicine, infectious diseases, epidemiology, emerging new diseases), biodiversity, the environment, conservation and international development.


Cancer.gov (The National Cancer Institute)

ABD federal hükümetinin kanser araştırmaları için en önemli kuruluşu olan National Cancer Institute tarafından desteklenen ve yönetilen site, kanser hakkında doğru, güncel bilgi ve linklere erişim sağlar.


COGPRİNTS

CogPrints, an electronic archive for     self-archive papers
in any area of    Psychology,    neuroscience, and
Linguistics, and many areas of    Computer Science.


DOAB : Directory Open Access Books


Directory of Open Access Journals – DOAJ

(Bilimsel dergilere ücretsiz erişim sağlayan bu servis ile 5598 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.)


EconTurk-Article Database


E-PRINT Network


EARGED Veritabanı

Millî Eğitim Bakanlığının Ar-Ge birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) Başkanlığı, Türkiye’de yapılan eğitimle ilgili bilimsel araştırmaları derleyerek bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanı ile yurt içi ve yurt dışında bilgiyi üretenler ile kullananlar arasında köprüyü kurmak amacıyla, Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı adlı bir çalışma başlatmıştır.


EThOS (British Library Electronic Theses Online Service)


FARABİ Digital Library (IRCICA)


HighWire: Free Online Full-text Articles

JSTOR ( insan bilimleri, sanat, ekonomi, siyaset, matematik vb. bilim dallarında, ABD’de 1923, diğer ülkelerde ise 1870 öncesinde yayınlanmış olan 200 dergiden yaklaşık 500,000 makaleyi 6 Eylül 2011 den itibaren ücretsiz olarak dünyaya açmış bulunmaktadır.)


Massachusetts Institute of Technology


Medline PLUS Veritabanı

Ülkemizde 300 civarında bilimsel dergi çıkarılmaktadır. Şimdiye kadar ulusal dergilerde yer alan makalelere toplu olarak ulaşmayı sağlamak amacıyla bazı veritabanı çalışmaları yapılmıştır.


Medline-PubMed-NLM 

National Library of Medicine tarafından hazırlanan bibliyografik bir veritabanıdır. Bu veri tabanı tıp ve sağlık bilimleri, veterinerlik konusunu içerir. Index Medicus, Index to Dental Literature ve International Nursing Index’i kapsamaktadır. Bazı tam metin makalelere bağlantı verir. Ayrıca MEDLINE / PubMed’e NLM Gateway’den de erişim vardır.


Pew Internet Research


Project Gutenberg  

Project Gutenberg veritabanı 30.000’den fazla elektronik kitaba tam metin ücretsiz erişim olanağı sunmaktadır.


PubMed


Pubmed Central


Science.gov


Social Sciences Open Access Repository  

Sosyal bilimler konusunda 13421 adet tam metin dokümana erişim olanağı sunulmaktadır.


SOCİOLOGİCAL RESEARCH  ONLİNE

Sociological Research Online peer reviewed articles,
focusing on theoretical, empirical and methodological
discussions which engage with current political, cultural
and intellectual topics and debates


Unesco Documents and Publications


World Digital Library


Turkish Medline

Türkiye’ de yayınlanan tıp makalelerini tarayan bibliyografik bir veritabanıdır.


Tubitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı


TürkMedline: Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı

Sağlık alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içeren bir veritabanıdır.


ULAKBİM Turkce Veritabanlari

Bu veritabanı; tıp, veteriner, biyoloji bilimleri, tarım, mühendislik ve sosyal bilimler konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar. Ayrıca; TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanını da içerir.


Türk Tıp Veri Tabanı [1996 – ]
Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002 – ]
Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı [1992 -]
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992 – ]
TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1965 – ]


Unesco Documents and Publications


YÖK Tez Merkezi


E-KİTAPLAR

Project Gutenberg Electronic Public Library

Gutenberg Elektronik Halk Kütüphanesi Projesi, başta klasik kitaplar olmak üzere, metinlerin elektronik versiyonlarını üretmektedir. Proje, Web ‘de ücretsiz 10.000 tam-metin kitap sunmayı hedeflemektedir. Her yıl 1000 kitap eklenmektedir.


The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM

Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir elektronik ansiklopedidir.

 

Üsküdar Üniversitesi Kütüphane web sayfasından alıntılanmıştır. 
http://kutuphane.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/10/elektronik-kaynaklar