Bilim insanları 4.5 Milyar ışık yılı uzaklığındaki galaksilerin fotoğraflarını toplayarak, karanlık maddenin galaksileri birbirine bağladığının fotografik kanıtını ortaya koydular.

Karanlık madde hakkındaki her türden yeni bilimsel görüş, şu an içinde yaşadığımız evren anlayışımızı daha da geliştiriyor.

Görünmeyeni Görmek

Karanlık madde kavramını ortaya koyan teori zorunluluk olmaktan çıktı. Görebildiğimiz maddeye dayanarak konuşursak, evrenimizin şu an olduğu gibi var olmaması ve işlememesi gerekirdi. Görülebilir madde, galaksileri bir arada tutmak için gerekli olan kütle çekimi meydana getiremezdi. Karanlık madde, bilim insanlarının bu tutarsızlığı açıklamak için kullandıkları bir yol. Evrenimizin bizim göremeyeceğimiz, bir şey absorbe etmeyen, yansıtmayan veya foton yaymayan türden madde barındırması gerektiğini gösterdiler ki, bu da karanlık madde oluyor.

Dayalı olduğumuz bilimsel modellere göre karanlık madde; bütün evrendeki toplam maddenin dörtte birinden fazlasını oluşturmalıdır. Karanlık maddenin neyden oluştuğu hala bir gizem olarak bilinmezliğini koruyor ve görülmeyen bir şeyin kanıtını aramak gerçekten yıldırıcı bir iş. Önceden, karanlık maddenin kütle çekimsel etkisi bilim insanlarının sahip olduğu en güçlü kanıttı ama, artık Ontario, Canada, Waterloo üniversitelerindeki araştırmacılar daha iyi bir şeye sahipler: Galaksilerin gerçekte karanlık maddeyle bağlı olduğunun kompozit bir fotoğrafı.

Karanlık Madde
Karanlık madde ağına ait oluşturulan kompozit (birleşik) fotoğraf (Telif: S. Epps & M. Hudson / University of Waterloo).

 

Zayıf kütle çekimsel mercekleme olarak bilinen tekniği kullanarak, araştırmacılar karanlık maddenin varlığını göstermek için yıllarca alınan fotoğrafları birleştirdiler. Üstte gördüğünüz birleşik görüntü, 4.5 milyar ışık yılı uzaktaki 23.000’den fazla galaksi çiftinin fotoğrafları kullanılarak oluşturuldu.

Kayıp Evren

Bu maddenin tam olarak neyden oluştuğuna dair daha fazla fikir sahibi olmayabiliriz fakat, en azından galaksiler arasındaki varlığının fiziksel bir “temsiline” sahibiz.

”Araştırmacılar, onlarca yıldır galaksiler arasında birbirlerine karanlık madde filamentleri ile bağlı olan galaksileri bir arada tutan ağımsı tarzda süper yapıların olduklarını düşünüyorlardı.” diye açıklıyor Waterloo’da profesör olan Mike Hudson, Royal Astronomical Society’deki basın açıklamasında ve ekliyor: ”Bu fotoğraf bizleri göremeyeceğimiz ve gözlemleyemeyeceğimiz bir şey hakkında tahminlerin ötesine taşıyor.”

Fotoğraf, gerçekten de diğer bilim insanlarının karanlık maddenin varolması gerekliliğini ortadan kaldıracak modeller önerdikleri bir zamanda, karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi onaylamaya yönelik önemli bir adımdır. Bu, karanlık madde anlayışımızı daha yakına getirip evreni bir arada tutma rolünde daha iyi bir anlayış sağlıyor.

Var oluş, sayısız parçadan oluşan sonsuz büyüklükteki bir bilmecedir. Bu parçaları birbirine bağlamanın yolunu bulabilirsek, büyük resmi büyük odaklar haline getirir ve yaşadığımız dünyayı gerçekten anlayabilmeye bir adım daha yaklaşırız.

Kozmik Anafor’un notu: Elde edilen birleşik fotoğraf, karanlık maddenin kendisinin “gerçek” görüntüsü değil. Kütleçekim mercek etkisine fazladan yol açtığı düşünülen karanlık maddeyi, fotoğrafların birleştirilmesi sonucu konumu ve miktarı ile sembolize eden, dolaylı kanıt olarak görülebilecek olan bir çalışma. 

Ceviri: Eyüp Gürses

Kapak Fotoğrafı: Illustris Collaboration http://www.eso.org/public/images/eso1438b/
Kaynaklar: https://futurism.com/scientists-have-captured-the-first-ever-image-of-a-dark-matter-web/
http://www.ras.org.uk/news-and-press/2975-waterloo-researchers-capture-first-image-of-a-dark-matter-web-that-connects-galaxies