Tag Archives: Argüman

Aralık, 2017

  • 31 Aralık

    İspat Yükümlülüğü: Argumentatum Ad Ignorantiam/Cehalete Başvurma

    İspat Yükümlülüğü, tartışma sırasında iddiada bulunan tarafın ispatlaması gereken argümanların tümüne verilen isimdir. Buraya kadar bir mantık hatası yoktur ve İspat Yükü, bilimsel tartışmaların temel ilkelerinden bir tanesidir. Ancak mantık hatası, ispat yükünün kendinde olduğunun farkına varmadan karşı taraftan ispat …