KOZMİK ANAFOR

Tag : Bilimsel Tartışma

İspat Yükümlülüğü: Argumentatum Ad Ignorantiam/Cehalete Başvurma

Kozmik Anafor
İspat Yükümlülüğü, tartışma sırasında iddiada bulunan tarafın ispatlaması gereken argümanların tümüne verilen isimdir. Buraya kadar bir mantık hatası yoktur ve İspat Yükü, bilimsel tartışmaların temel...