Gizem Yıldız Çetin

Gizem Yıldız Çetin

Yazar ve öğretmen Gizem Y. Çetin; Cambridge, Pearson, Harvard gibi eğitim kurumlarından aldığı eğitimlerle alan bilgisini genişletmiş olup; çalışmalarını çocuklarda eleştirel düşünme ve yaratıcılık alanında yoğunlaştırmıştır.

Articles By This Author