Biraz kabaca bulabilirsiniz ama, öncelikle “Astroloji’yi bilim olarak niteleyen çarpılır alimallah!” diye girelim konuya…

Astroloji nedir peki? Basitçe; yıldızların ve gezegenlerin belli dönemlerdeki konumlarına bakarak geleceği tahmin etmek veya kişilerin karakter yapıları üzerine analizler yürütmektir.

Peki bilim nedir? Basitçe; Doğa olaylarını kanıtlara dayanan, kontrollü ve tekrar edilebilen deney ve gözlemler yoluyla açıklamaya çalışmak. Bilim budur, bir sistematiği, kuralları ve sınanabilir çıkarımları vardır.

astroloji
Bilim yaptığı iddia edilen tipik bir astrolog (temsili).

 

Astrolojinin bulguları ise hiçbir şekilde sınanamaz. Bir astroloğun yaptığı tahminlerin ne oranda doğru çıktığı ve aynı konu hakkında farklı astrologların yorumlarının ne kadar birbirini tuttuğuna dair hiçbir istatistik veya elle tutulabilir bilgi ortaya konulamaz. Bu çıkarım ve tahminlerin hepsi birbirinden farklıdır ve tümü birbiriyle az veya çok çelişir. Bir astroloğun tahminlerinin pek azı gerçek hayatta gerçekleşir…

Özetle, astrologların öngörülerinin %90’ı çöptür. Fakat çöp olan %90’ı değil, ara sıra “tutan” %10’u sürekli öne sürülür. Fakat takdir edersiniz ki, %10’luk “tutturma” oranını yakalayabilmek için astrolog olmanıza gerek yok. Hatta, eğer gelecekle ilgili öngörülerinizi bilimsel ve istatistiksel verileri kullanarak yaparsanız (araştırma kurumlarının yaptığı gibi), bir astrologdan çok daha iyi bir gelecek öngörüsü oranını tutturmanız mümkün. Dolayısıyla, sadece sınanabilirlik açısından ele aldığımızda dahi, astroloji bilimsel kriterleri karşılayamaz.

Astrologların büyük çoğunluğu, havalı ve gizemli görülen böylesi çekici görsellerle “müşteri toplamaya çalışır”.

 

Astroloji, tüm sınamalarda çuvallar. Astrologların en “iyi” olarak nitelenenlerinin dahi yaptığı; geleceğe ve kişilerin karakter yapılarına dair tüm tahminler sınandığında elle tutulur hiçbir yanının olmadığı açıkça görülür. Hiçbir kontrollü deneyde astrolojinin doğruluğuna dair bir kanıt bulamazsınız.

Burçlarda yer alan “karakter” tarifleri o kadar genel biçimde yazılmıştır ki, bunların herhangi birini alıp farklı bir burç sahibine; “bak bu senin burcun” diye sıralarsanız, büyük oranda “evet, tam beni tarif ediyor” yorumunu alırsınız. Denemesi bedava, tavsiye ederim yapın bunu, çok eğleneceksiniz…

Bir bakıma, astroloji ile kahve falı bakmak arasında “tutarlılık” yönünden zerre fark bulunmaz. Mabadından sallayan “zeki” birinin geleceğe ve kişilerin karakter yapılarına yönelik tahminleri ile en fevkalbeşer astroloğun tahminlerinin tutma oranı tümüyle eşittir, hatta bu zeki kişi daha iyi tahminlerde bulunabilir.

Bu bakımdan astroloji bilim değil, bir safsatadır. Tarihin en eski dolandırıcılığı, eğlencesi ve inançlarından biridir.

Zafer Emecan